Pokladňa a Sklad
 

Servis - druhy zariadení

Okno druhov zariadení zobrazíte kliknutím na Servis -> Druhy zariadení. V tomto okne je možné vytvárať, upravovať a odstraňovať druhy zariadení, ktoré sú využívané pri evidencii agendy servisu a modelov zariadení.

Okno výrobcov zariadení

Filtre

Vyhľadávanie druhov zariadení môžete vykonávať dvom spôsobmi:

  1. Začnete písať názov druhu zariadenia do poľa pre vyhľadávanie (označeného malou ikonou lupy), aplikácia automaticky zobrazí tie druhy, ktorých názov sa začína vami zadanými znakmi. Nemusíte zadávať celý názov, stačí napísať prvý znak, alebo prvých pár znakov.
  2. Najprv napíšete znak "*" a potom začnete písať akúkoľvek časť názvu druhu zariadenia, aplikácia automaticky zobrazí druhy, ak sa v ich názve nachádza zadaný reťazec.

Zaškrtnutím filtra "O" zobrazíte označené záznamy (záznamy, ktoré nie sú označené sa v zozname druhov zariadení skryjú). Zakrtnutím filtra "A" zobrazíte aj záznamy, ktoré nie sú aktívne.

Zoznam druhov zariadení

Tabuľka druhov zariadení obsahuje 4 základné stĺpce: farebné označenie záznamu, stĺpec pre označovanie záznamov, Názov druhu zariadenia a označenie, či je daný záznam aktívny "A."

Názov druhu zariadenia je priamo v tabuľke editovateľný a teda musíte byť opatrní, aby ste zabránili náhodnému prepísaniu názvu druhu. Ak označíte nejaký druh ako neaktívny, odškrtnutím v stĺpci "A.", pri ďalšom otvorení okna sa druh nebude zobrazovať. Ak chcete vidieť zoznam všetkých druhov, je potrebné použiť filter "A". Kliknutím ľavého tlačidla myši v stĺpci označovania záznamov dôjde k označeniu záznamu, na ktorý ste klikli. V prípade použitia pravého tlačidla myši sa označia všetky záznamy, ktoré vidíte. Pri označovaní záznamov sa v hlavičke tabuľky zobrazuje celkový počet zobrazených záznamov. Ak používate nejaké filtre, nemusíte vždy vidieť všetky označené záznamy. Tento fakt je potrebné mať na mysli najmä pri hromadných operáciách nad označenými záznamami.

Kliknutím pravého tlačidla na názov druhu zariadenia zobrazíte kontextové menu, kde môžete:

  • Pridať nový druh zariadenia.
  • Odstrániť druh zariadenia, na ktorý ste klikli.
  • Zobraziť Modely zariadení, ktoré majú nastavený daný druh.

Pri odstraňovaní druhov zariadení vám odporúčame, aby ste boli opatrní. Nie je vhodné odstraňovať tie druhy, ktoré sa nachádzajú v už existujúcich opravách alebo modeloch zariadení.

Kliknutím na tlačidlo Úkony (SHIFT+F10) zobrazíte kontextové menu, ktoré vám umožní vykonávať úkony nad záznamom, ktorý je vybraný, alebo nad označenými záznamami. Kliknutím na tlačidlo Zatvoriť sa okno Druhy zariadení zatvorí.

V pravej hornej časti okna sa nachádza ikona pre obnovu údajov z databázy. Kliknutím na tlačidlo v tvare dvoch modrých šipiek aktualizujete údaje z databázy.

Write by Author / Vytvorené by