Pokladňa a Sklad
 
Zoradiť podľa:
Počet položiek: 17
V tomto návode sa nachádza postup refundácie celého dokladu, alebo položiek v systéme eKasa. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé zariadenia, ktoré sa dajú nastaviť v iKelp POS Manažéri. Viac...
V tomto návode je opísané nastavenie zariadenia FT4000 pre iKelp POS Manažér Viac...
Návod popisuje nastavenie pripojenia tlačiarne FiskalPRO v režime eKasa. Viac...
Článok popisuje nastavenia a základnú konfiguráciu zariadení v režime eKasa v aplikácii iKelp Pokladňa. Viac...
V tomto článku nájdete postup pre vyúčtovanie paragónu a jeho nahlásenie na eKasa v aplikácii iKelp Predajca v režime dotykového predaja. Viac...
V tomto článku je popísaný postup refundácie dokladu v iKelp POS Pokladňa. Viac...
V tomto návode je popísané nastavenie zariadenia Portos v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto článku nájdete postup pre vyúčtovanie paragónu a jeho nahlásenie na eKasa v aplikácii iKelp Predajca. Viac...
V tomto návode je opísané nastavenie fiskálnej tlačiarne EFox v aplikácií iKelp POS Manažér. Viac...
V tomto návode je opísané nastavenie fiskálnej tlačiarne BOWA - Pegas FM06/Pegassino v aplikácií iKelp POS Manažér. Viac...
V tomto návode nájdete postup evidencie uzávierok v aplikácii iKelp Predajca v režime eKasa. Viac...
V tomto návode nájdete postup nastavenia polohy prenosnej pokladnice. Viac...
Návod popisujúci predaj a vyúčtovaniu uplatnenie jednoúčelových poukazov v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj. Viac...
Tlač on-line a off-line dokladu z aplikácie iKelp Pokladňa a sklad. Viac...
V tomto návode sa nachádza postup dodatočného doposlanie OFFline dokladov na portál Finančnej správy. Viac...
Návod obsahuje popis možností používania poukazov a kupónov v aplikácii iKelp Predajca. V návode nájdete informácie o jednotlivých poukazoch a ich rozdieloch predaja alebo uplatnenia. Viac...