Pokladňa a Sklad
 

Vyúčtovanie paragónu v režime eKasa

Ak nie je možné vystavovať doklady v aplikácii iKelp Predajca, je potrebné evidovať predaje na paragóny a tieto je následne potrebné doúčtovať pre nahlásenie na portál finančnej správy.

 1. Spustite si predaj v aplikácii iKelp Predajca režim predaja.
 2. Naúčtujte do predaja položky, ktoré je potrebné na základe paragónu doúčtovať.
 3. Kliknite na záložku Údaje.
 4. Zadajte v časti eKasa údaje z paragónu v poradí:
  • číslo
  • dátum
  • čas
 5. Kliknite na tlačidlo Ukončiť p. (Alebo zadajte príslušnú klávesovú skratku pre ukončenie.)
 6. Zadajte hodnotu príslušného platidla Príjem hotovosť/terminál/šek.
 7. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Doklady

Informácia o čísle paragónu ako aj údaje o dátume a čase sa následne zapíšu aj na vytvorený doklad.

 1. Kliknite na tlačidlo D pre zobrazenie zoznamu dokladov.
 2. Údaje o vyúčtovanom paragóne nájdete v stĺpci Int. č. / HZ.

Bližšie informácie o doklade

 1. Kliknite na požadovaný doklad v zozname.
 2. Kliknite na tlačidlo Položky.
 3. Vyberte záložku Údaje.

Write by Author / Vytvorené by