Pokladňa a Sklad
 

Doposlanie Offline dokladov na portál Finančnej správy

V tomto návode nájdete postup, ako z aplikácie iKelp Predajca doposlať doklady, ktoré vznikli ako eKasa Offline doklady. Ak takýto doklad vznikne, z pohľadu aplikácie bol tento odoslaný na zariadenie, no zariadenie v danom čase nemalo spojenie s portálom eKasa. Zariadenie je zodpovedné po obnovení spojenia za ich doposlanie. Ak k doposlaniu nedôjde, napr. z dôvodu chyby CHDU, alebo dlhodobým výpadkom spojenia so serverom FS, je možné týmto postupom túto situáciu vyriešiť.

Pozor, tento postup platí len v prípade: Ak zariadenie doklady ani po obnovení spojenia neodošle (pri kontrole na FS tieto doklady nenájdete)!

Opätovné odoslanie offline dokladov do zariadenia

Týmto spôsobom možné ich znovu so spätným dátumom doposlať.

Takéto doklady je možné spätne odoslať na portál Finančnej správy ako paragóny. Ak v aplikácii vznikne doklad, ktorý sa vytlačí ako Offline doklad, v zozname dokladov ho nájdete v stave 10 - eKasa čaká na odoslanie. Pozor, aplikácia v prípade, že všetko prebehne v poriadku a zariadenie Offline doklady odošle dodatočne, nevie zo zariadenie túto informáciu vyčítať spätne a teda aj skutočne už odoslané doklady môžu mať tento stav. Preto je nutné tento úkon vykonať len v prípade, že doklady ani po obnovení spojenia zariadenia s portálom FS na tomto portáli nenájdete.

 1. Vyfiltrujte doklady so stavom 10 - eKasa čaká na odoslanie a obdobie, v ktorom neboli doklady odoslané.
 2. Označte doklady, ktoré na portáli Finančnej správy chýbajú.
 3. Zmente stav dokladov z 10 - eKasa čaká na odoslanie na 2 - Nedodaný.
  • Stav zmeníte dvojklikom v stĺpci Stav.
 4. Vo filtri v zozname dokladov Stav, nastavte zobrazenie dokladov so stavom 2 - Nedodaný
 5. Otvorte detail dokladu kliknutím na tlačidlo Položky alebo dvojklikom na doklad.
 6. Prejdite do záložky Údaje.
 7. Kliknutím na tlačidlo < Vyplň systém predvyplní dátum a čas vzniku dokladu a poradové číslo paragónu v daný deň.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 9. Kliknite na tlačidlo Odosl. zar. s oranžovým popisom. 
 10. Po odoslaní dokladu sa v detaile dokladu doplnia údaje OKP a UID.

Ako sa danej situácie vyvarovať

Ako jedna z možných situácií, kedy sa tento problém môže objaviť je, ak je zariadenie pripojené na WiFi sieť, ktorá často vypadáva. Ak vznikne Offline dokladov v rámci dňa veľa, a zariadenie nemá do 96 hodín možnosť ich doposlať na server Finančnej správy, táto následne bude tieto doklady ignorovať. Ak vznikne situácia, že v rámci dňa, je niekoľko zariadení Offline, odporúčame preveriť internetové pripojenie, prípadne nechať zariadenie (eKasa) tlačiareň pustenú aj cez noc, aby mohla doklady doposlať.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by