Pokladňa a Sklad
 

Paragón v iKelp Predajca - dotykový režim a jeho doposlanie do eKasa

Ak nie je možné vystavovať doklady v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj, je potrebné evidovať predaje na paragóny a tieto je následne potrebné doúčtovať pre nahlásenie na portál finančnej správy.

 1. Spustite si rozhranie dotykového predaja v aplikácii iKelp Predajca.
 2. Naúčtujte do predaja položky, ktoré je potrebné na základe paragónu doúčtovať.
 3. Kliknite na tlačidlo Medzisúčet.
 4. Zadajte údaje z paragónu vo formáte:
  • číslo+hod/mm/dd*/MM*/YY* (Číslo paragónu + hodina/minúta/deň/mesiac/rok, na portál finančnej správy je možné nahlásiť len 4-miestne číslo paragónu)
 5. Kliknite na tlačidlo Paragón číslo+čas.
 6. V ľavom roho sa zobrazí väzba na paragón, skontrolujte zadané údaje.
 7. Kliknite na tlačidlo príslušného platidla Príjem hotovosť/terminál/šek.
 8. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.

Doklady

Informácia o čísle paragónu ako aj údaje o dátume a čase sa následne zapíšu aj na vytvorený doklad.

 1. Kliknite na tlačidlo D pre zobrazenie zoznamu dokladov.
 2. Údaje o vyúčtovanom paragóne nájdete v stĺpci Int. č. / HZ.

Bližšie informácie o doklade

 1. Kliknite na požadovaný doklad v zozname.
 2. Kliknite na tlačidlo Položky.
 3. Vyberte záložku Údaje.

Write by Author / Vytvorené by