Pokladňa a Sklad
 

Nahlasovanie polohy prenosnej pokladnice

Ak máte na portáli Finančnej správy ako adresu prevádzky pre pokladnicu uvedené “Prenosná pokladnica”, ste povinný do systému eKasa zasielať umiestnenia pokladnice, na ktorom v reálnom čase evidujete prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti.

Nastavenie údajov o mieste predaja

 1. Spustite Predaj v aplikácii iKelp Predajca.
 2. Po spustení sa v pravom dolnom rohu pri hodinách zobrazí zelená ikona aplikácie POS Manažér.
 3. Kliknite na ikonu pravým tlačidlom myši a kliknite na zobrazené zariadenie.
 4. Kliknite na možnosť Poloha zariadenia.
 5. Tu je možné vyplniť:
  1. Adresa prevádzky.
  2. GPS súradnice.
  3. iné - textový popis polohy (napr. evidenčné číslo vozidla).
 6. Po vyplnení údajov kliknite na tlačidlo Nastaviť.

Niektoré zariadenia ako napr. EFox musí byť na portáli FS registrované ako prenosná pokladnica a len v tom prípade je možné posielať tieto údaje. V prípade, že zariadenie je na portáli FS nahlásené na konkrétnu prevádzku, nie je potrebné tieto údaje vyplňovať.

Write by Author / Vytvorené by