Pokladňa a Sklad
 

Refund dokladu v iKelp Predajca v režime eKasa

V tomto článku vám predstavíme postup pre vykonanie Refundu - vrátenia tovaru, inak povedané aj storno bločku v aplikácii iKelp Predajca. Refund je v aplikácii možné vykonať dvomi spôsobmi. Je možné refundovať celý doklad, alebo len jednu prípadne len niektoré položky z dokladu, pričom v druhom prípade je potrebné zadať UID/OKP pôvodného dokladu.

Refund (storno) celého dokladu

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca a otvorte si predaj.
 2. Stlačte F9 a zo zoznamu dokladov podľa dátumu vytvorenia a poradového čísla vyberte doklad.
 3. Kliknite na tlačidlo Vybrať.
 4. Skontrolujte položky dokladu. (Tieto sa automaticky predvyplnia na základe pôvodného dokladu.)
 5. Kliknite na tlačidlo Ctrl + F9 a vykonajte Refund dokladu.
 6. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.
 7. Refund ukončíte kliknutím na tlačidlo Pokračovať.
 8. Na fiskálnej tlačiarni sa vytlačí potvrdenie o vrátení, a týmto krokom sa automaticky refundovaný tovar pripočíta k skladovým zásobám v aplikácii.

Refund (storno) vybraných položiek

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca a otvorte si predaj.
 2. Pridajte do Predaja položky, ktoré sa budú refundovať.
 3. Kliknite na tlačidlo Ctrl + F9 a vykonajte Refund dokladu. (Naúčtované množstvo položiek sa zmení na záporné.)
 4. Kliknite na záložku Údaje. (Pri refundácii je potrebné zadať OKP/UID pôvodného dokladu, ak tento vznikol v systéme eKasa. Ak sa jedná o doklad pred systémom eKasa, zadajte interné číslo, alebo dátum vzniku pôvodného dokladu.)
 5. V časti eKasa, zafajknite políčko Väzba.
 6. Zadajte OKP/UID pôvodného dokladu.
 7. Vráťte sa do záložky Položky.
 8. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.
 9. Refund ukončíte kliknutím na tlačidlo Pokračovať.
 10. Na fiskálnej tlačiarni sa vytlačí potvrdenie o vrátení, a týmto krokom sa automaticky refundovaný tovar pripočíta k skladovým zásobám v aplikácii.

Pri oboch typoch refundácie je nutné ukončiť predaj typom ECR - On-line, resp. POS Online (klávesovou skratkou F5). Po refundácii dokladu automatickým spôsobom je možné v zozname dokladov v okne Doklady vidieť väzbu medzi pôvodným dokladom a jeho refundáciou. Stornovanie a vymazanie dodacieho listu alebo faktúry je možné v okne Doklady.

Refund (storno) dokladu vytvoreného pred systémom eKasa

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca a otvorte si predaj.
 2. Stlačte F9 a zo zoznamu dokladov podľa dátumu vytvorenia a poradového čísla vyberte doklad.
 3. Kliknite na tlačidlo Vybrať.
 4. Skontrolujte položky dokladu. (Tieto sa automaticky predvyplnia na základe pôvodného dokladu.)
 5. Kliknite na tlačidlo Ctrl + F9 a vykonajte Refund dokladu.
 6. Prejdite do záložky Údaje.
 7. Zafajknite možnosť Väzba a zadajte identifikátor stornovaného dokladu. (Napr. interné číslo, dátum)
 8. Prejdite do záložky Položky a ukončite predaj kliknutím na tlačidlo Ukončiť p. alebo pomocou klávesovej skratky.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by