Pokladňa a Sklad
 

Predaj - refund položiek a dokladu

V okne Predaj je možné vykonať refund bločku a tým vrátenie peňazí zákazníkovi. Existujú dva spôsoby:

  • Manuálny spôsob - bez väzby na pôvodný doklad. 
   1. Podľa pôvodného (papierového) bločku vložte do predaja položky, ktoré si prajete refundovať, ale so záporným množstvom. Pozor! Je nutné aby ste zadali záporné množstvo a nie záporné ceny. Taktiež je nutné aby refundované položky mali rovnaké ceny ako boli pôvodné predajné ceny. 
   2. V prípade, že chcete refundovať iba niektoré položky, nie je potrebné refundovať celý bloček.

Tento spôsob refundácie popisuje aj nasledovné video.

  • Automatický spôsob - s väzbou na pôvodný doklad. 
   1. V okne Predaj stlačte klávesu F9 čím sa zobrazí okno Doklady
   2. Vyberte doklad, ktorý chcete refundovať a kliknite na tlačidlo Vybrať. Pozor! Takýmto spôsobom je možné refundovať iba doklady typu ECR - On-line. 
   3. Po výbere dokladu sa do okna Predaj automaticky nahrali všetky položky obsiahnuté v tomto doklade aj s odpovedajúcimi množstvami a cenami. Teraz stačí všetky položky refundovať. 
   4. To aplikácia vykoná automaticky pri stlačení klávesovej skratky CTRL + F9 (stlačením a držaním klávesy CTRL a následným stlačením klávesy F9). Následne sa v spodnej časti zobrazí označenie, že ide o refundovaný doklad a výsledná cena bude záporná.

Tento spôsob refundácie a vytvorenie väzby popisuje aj nasledovné video.

refundacia_dokladu

 • Pri oboch typoch refundácie je nutné ukončiť predaj typom ECR - On-line (klávesovou skratkou F5). 

Po refundácii dokladu automatickým spôsobom je možné v zozname dokladov v okne Doklady vidieť väzbu medzi pôvodným dokladom a jeho refundáciou. Stornovanie a vymazanie dodacieho listu alebo faktúry je možné v okne Doklady.

Write by Author / Vytvorené by