Pokladňa a Sklad
 

POS Manažér - NineDigit Portos v režime eKasa v iKelp Predajca

Pred inštaláciou zariadení a aplikácií odporúčame skontrolovať, či je OS Windows na PC aktualizovaný a či sú nainštalované všetky potrebné komponenty v rámci OS Windows pre ich správny chod. (Ak systém zobrazuje, že sú dostupné nové aktualizácie, odporúčame ich stiahnuť a nainštalovať. Rovnako tak je potrebné skontrolovať, či je na PC nainštalovaný NetFramework min. v. 4.7.2.) 

1. Krok: Registrácia na stránke ninedigit

 1. Zaregistrujte sa na stránke https://ekasa.ninedigit.sk/wiki.
 2. Na stránke kliknite na Registrácia.
 3. Zadajte Používateľské meno a Email a kliknite na tlačidlo Registrácia.
 4. Po vyplnení a potvrdení vám príde potvrdzovací email (pozor, môže skončiť v SPAMe)
 5. Kliknite na link v emaili a nastavte si prihlasovacie heslo, alebo si poznačte predgenerované.
 6. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť nové heslo.

2. Krok: Inštalácia aplikácie a podporných súborov pre konfiguráciu zariadenia 

 1. Prejdite do sekcie Báza znalostí.
 2. Postupujte podľa krokov v sekcii Inštalácia.
 3. Postupujte podľa návodu Pripojenie dátového úložiska tlačiarne.
 4. Postupujte podľa návodu Inštalácia pomocou servisnej aplikácie.
  1. V časti Softvérové požiadavky, ak nemáte nainštalovanú uvedenú verziu NET FW, vyberte možnosť Prevziať online inštalátor. (Postupujte podľa krokov sprievodcu inštalácie.)
  2. V časti Inštalácia vyberte možnosť Prevziať inštalátor Portos eKasa Servis.
 5. Popis jednotlivých nastavení v záložke Nastavenia aplikácie, nájdete v návode Nastavenia.

3. Krok: Nastavenia zariadenia v aplikácii

Ak boli všetky údaje na zariadení správne nastavené a prešiel proces overenia, je možné zariadenie nastaviť v aplikácii.

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca. (Min. verzia aplikácie 1.36.5024.)
 2. Otvorte si nastavenia v menu aplikácie.
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenia a opät na Nastavenia.
 4. V časti Externé zariadenia - POS Online, kliknite na 1 - Registračná pokladňa pre nastavenia danej pokladne.
 5. Kliknite na tlačidlo Nastavenia, zobrazia sa nastavenia pre spojenie so zariadením.
 6. Kliknite na tlačidlo Zariadenia.
 7. Vyberte Typ zariadenia - Nine Digit - Portos eKasa.
 8. Názov (kód) zariadenia: upravte na Portos.
 9. Nastavte parametre pre eKasa:
  1. Kód pokladne -  kód pokladne pridelený MF, tento nájdete v aplikácii pre konfiguráciu zariadenia Portos (PORTOS eKasa Servis), v časti Subjekty - Kód pokladnice.
  2. Vyčítať nastavenie zo súboru - Áno, nastavenie neodporúčame meniť. (Aplikácia si sťahuje konfiguráciu priamo zo servisnej aplikácie.)
  3. ConfigFile - cesta ku konfiguračnému súboru odkiaľ si aplikácia sťahuje nastavenia pre komunikáciu so zariadením. Odporúčame ponechať prednastavenú cestu.
 10. Kliknite na tlačidlo Test kom. ostatné nastavenia si aplikácia vyčíta zo zariadenia.
 11. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre potvrdenie nastavených parametrov komunikácie.

Popis základných nastavení

Keď vyberiete typ zariadenia NineDigit - iKelp Portos eKasa, zobrazí sa viacero nastavení. V tomto návode nebudeme opisovať všetky nastavenia. Odporúčame Vám prejsť si tento návod a následne si prejsť všetky nastavenia priamo v aplikácii POS Manažér a prečítať si vysvetľujúce texty ku každému nastaveniu v spodnej časti formulára.  

Možné problémy a ich riešenie

Zariadenie nekomunikuje s aplikáciami iKelp

Zariadenie komunikuje a viete vyčítať stav cez servisnú aplikáciu, ale iKelp nedokáže so zariadením komunikovať.

 • Pri testoch komunikácie v aplikácii iKelp Predajca, alebo iKelp POS Manažér, musí byť servisná aplikácia vypnutá, nakoľko obsadzuje komunikačný port.
Pri teste komunikácie, alebo pri predaji sa zobrazí chybové hlásenie

Cez servisnú aplikáciu Portos eKasa Servis je potrebné skontrolovať:

 • Vyčítať informácie o CHDU či je všetko v poriadku. Záložka Prehľad - Úložisko
 • Vykonať všetky testy v časti Prehľad - Stav.
 • Skontrolovať posledné číslo dokladu, záložka Číslovanie dokladov.
 • Obnoviť tabuľku indexov, záložka Prehľad - Tabuľka indexov.
Hlásenie pri predaji - Číslo dokladu je neplatné

Cez servisnú aplikáciu Portos eKasa Servis je potrebné upraviť číslovanie dokladov:

 • Otvorte si záložku Číslovanie dokladov.
 • Kliknite na tlačidlo Obnoviť a kliknite na príslušný Podnikateľský subjekt.
 • Aktivuje sa tlačidlo Nastaviť číslo dokladu, kliknite naň.
 • Zadajte číslo dokladu. (V časti Posledné číslo dokladu z úložiska sa zobrazí posledné číslo v zariadení, zadajte číslo dokladu +1.)
 • Kliknite na tlačidlo Nastaviť.
Zoznam subjektov sa nepodarilo získať: diskI/O error

Hlásenie v servisnej aplikácii Portos eKasa Servis pri načítaní zoznamu subjektov:

 • Skontrolujte, či má užívateľ vo Windowse právo na zápis do priečinka C:/programdata/ninedigit.
 • Ak na rovnakom zariadení bolo použité iné úložisko, je potrebné vymazať súbor indexTable.dat v adresári C:/programdata/ninedigit/portos.ekasa.
Doklady sa tlačia ale text je nečitateľný

Identifikačné a autentifikačné údaje sú správne, tlačiareň komunikuje, ale tlač je zlá. Najčastejšia príčina problému s tlačou býva v nesprávne nastavenej komunikačnej rýchlosti medzi zariadením a tlačiarňou, prípadne v nastavení znakovej sady.

 • Spustite si servisnú aplikáciu Portos eKasa Servis.
 • Prejdite do záložky Nastavenia.
 • V časti Pokročilé nastavte správnu rýchlosť - Rýchlosť sériovej tlačiarne.
  • Ak rýchlosť neviete, je vytlačte si konfiguráciu tlačiarne.
   • Vypnite tlačiareň. Následne stlačte a držte tlačidlo Feed (posuv pásky) a zapnite tlačiareň. Pustite tlačidlo Feed.
   • Vytlačí sa konfiguračná stránka kde je zobrazená rýchlosť komunikácie a kódová stránka. Nastavte ju v aplikácii.
 • Nastavte správne znakovú sadu, tzv. Code page.
  • Nastavenú kódovú stránku, zariadenia - tlačiarne, opäť zistíte po vytlačení jej konfigurácie.
  • Kódovú stránku v aplikácii nájdete v záložke Nastavenia, v časti Papierový doklad.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by