Pokladňa a Sklad
 

Súhrn zmien a základných nastavení v aplikácii iKelp Predajca po zmene na eKasa

Minimálne požiadavky pre vykonanie aktualizácie aplikácie iKelp Predajca s podporou eKasa.

1. Krok: Aktualizácia aplikácie

 • Aktuálna verzia aplikácie je dostupná na stiahnutie TU.

2. Krok: Zadanie licencie s modulom eKasa

 • V menu aplikácie kliknite na možnosť Pomoc -> Licencie. Kliknite na tlačidlo Úkony -> Pridať a pridajte licenciu pre režim eKasa.

3. Krok: Aktivácia režimu eKasa

 1. Otvorte Nastavenia aplikácie, vyberte možnosť Nastavenia.
 2. Kliknite na možnosť Externé zariadenia -> POS Online -> Registračná pokladňa.
 3. Kliknite na záložku eKasa.
 4. Aktivujte možnosť eKasa režim predaja.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

4. Krok: Nastavenie zariadenia

 • Po aktualizácii aplikácie sa automaticky predchádzajúci typ zariadenia zmení na zariadenie v režime eKasa. Nastavenia jednotlivých zariadení sú popísané v návode POS Manažér - nastavenie zariadení
 1. Otvorte Nastavenia aplikácie, vyberte možnosť Nastavenia.
 2. Kliknite na možnosť Externé zariadenia -> POS Online -> Registračná pokladňa.
 3. V záložke Všeobecné kliknite na tlačidlo Nastavenia.
 4. Prejdite do záložky Zariadenia.
 5. Nastavte typ a komunikačné parametre eKasa zariadenia.
  • Ak sa typ zariadenia mení, je možné kliknutím pravým tlačidlom myši pridať novú záložku a nadefinovať nové zariadenie. Pôvodné zariadenie (záložku) je následne možné vymazať. Viac sa dočítate v návode Zmena fiskálnej tlačiarne na zariadenie v režime eKasa.

5. Krok: Vytvorenie novej finančnej pokladne

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu a vyberte možnosť Nastavenia.
 2. Rozkliknite Financie - Peňažné pokladne.
 3. Zrušte začiarknutie Pr. v nastavení pôvodnej pokladne a kliknite na pôvodnú pokladňu v zozname.
 4. Kliknite na tlačidlo Pridať. Klinite na možnosť Áno pre vytvorenie novej pokladne.
 5. Rovnako tak kliknite na Áno pre vytvorenie novej pokladne s rovnakými druhmi aké boli nastavené v pôvodnej pokladni.
 6. Na novej pokladni zafajknite možnosť Pr.
 7. V časti Externé zariadenia - POS On-line kliknite na nastavenia danej pokladne.
 8. V záložke Všeobecné v časti Zápis platidiel do pokladne vyberte v zozname novú pokladňu.
 9. Klinite na tlačidlo Uložiť.

Gratulujeme, práve ste zvládli vykonanie potrebných zmien pre použitie aplikácie so zariadením eKasa.

Konfigurácia eKasa - podrobný postup

 • eKasa režim predaja - nastavenie definuje odosielanie údajov na portál finančnej správy. V prípade fungovania v režime eKasa je nutné mať nastavenie aktívne.
 • Vykonať uzávierku na zariadení pri dennej uzávierke - zariadenia s evidenciou platidiel umožňujú tlač uzávierky zariadenia v závislosti od nastavenia zariadenia. (Napr. fiskálna pokladňa FiskalPro, EFox alebo registračné pokladnice umožňujú vykonávanie uzávierok zariadenia. Majú vlastnú evidenciu platidiel. ) Ak nastavenie nie je aktívne, neposiela sa príkaz na zariadenie, ale robí sa len uzávierka v aplikácii. Pred tým je potrebné spraviť ručne výber obratov zo zariadenia.
 • Automaticky vykonať výber z pokladne pred uzávierkou (aplikačne) - toto nastavenie nie je možné kombinovať s predchádzajúcim nastavením. Pri tomto spôsobe evidencie sú uzávierky robené len v rámci aplikácie. Pri danom nastavení sa pri uzávierke automaticky vykoná výber obratov z pokladne od vykonanej poslednej uzávierky.
 • Odosielať e-mail zákazníkovi - či sa má doklad posielať emailom zákazníkom. Je však potrebné mať túto možnosť aktivovanú aj na príslušnom zariadení s príslušnými nastaveniami.
 • Odosielať údaje o zákazníkovi - či sa majú odosielať aj údaje o odberateľovi k dokladu.
 • Predaj za iného platiteľa dane - na položkách je možné nastaviť rovnako túto vlastnosť. Následne pri predaji takýchto položiek sú tieto nahlasované pod iným daňovým subjektom.

Zmeny k eKasa

 • OKP - ochranný kód podnikateľa
 • UID - unikátny identifikátor dokladu

Nastavenia na skladovej karte

Okrem iných nastavení priniesol režim eKasa aj tieto zmeny

 • Tovar s 0% DPH - ak je na karte nastavená DPH 0% a je na položke možné definovať dôvod oslobodenia tovaru od DPH. Tento sa následne nahlasuje aj na portál daňovej správy.
  • OOD - položky oslobodené od DPH. V tomto prípade stačí nastaviť DPH 0%, typ nie je potrebné nastavovať.
  • PT - použitý tovar. Jedná sa napr. o druhotný predaj použitého tovaru.
  • UM - predaj umeleckého diela.
  • ZPS - zberateľské predmety a starožitnosti.
 • Definovanie plátcu DPH pod ktorým sa predáva tovar - v záložke Kategórie na skladovej karte je možné definovať daňový subjekt, pod ktorým sa predaj danej položky nahlasuje na portál finančnej správy.

Predaj

 • Storno položky - ak má položka pri predaji mínusové (záporné) množstvo (a nejedná sa o zľavu / kupón) je potrebné aby sa zadalo OKP, alebo UID číslo dokladu, na základe ktorého bol tovar predaný. Ak sa robí storno dokladu cez výber pôvodného z aplikácie, automaticky sa vytvorí väzba medzi položkami a nie je potrebné tieto údaje zadávať. Inak bude potrebné zadať GUID (jedinečný identifikátor pôvodného dokladu).
 • Odosielanie dokladov emailom - ak je v aplikácii nastavené, že sa doklady majú posielať emailom, a pri predaji je vybratý kontakt s vyplneným emailom, odosiela sa doklad na portál eKasa a emailom zákazníkovi. Odoslaný doklad sa netlačí.
 • Odosielať údaje o zákazníkovi - pri aktívnom nastavení a výbere kontaktu pri predaji sa na portál eKasa posielajú údaje o zákazníkovi. (Posiela sa jeden údaj, v poradí IČO, DIČ, IČ DPH, email, číslo vernostnej karty.) 
 • Vyúčtovanie paragónu - ak sa k dokladu pred vyúčtovaním zadá číslo paragónu a dátum a čas, doklad sa odosiela na portál eKasa ako vyučtovaný paragón.
 • Uzávierky - tak ako boli evidované doteraz pri eKasa nie sú (iba ak je to nastavené na zariadení), robí sa uzávierka podobná uzávierke užívateľov. Viac o možnostiach sa dočítate v návode eKasa a denná uzávierka v aplikácii iKelp Predajca.

Doklady

Úhrady - stavy dokladov
 • eKasa odoslaný - doklad, ktorého zaevidovanie a nahratie na portál finančnej správy prebehlo korektne.
 • eKasa čaká na odoslanie - ak doklad z nejakého dôvodu nebol nahlásený na portál eKasa, ale pozor v CHDÚ je doklad zapísaný, doklad sa automaticky pošle po obnovení spojenia na eKasu. (Stav sa však dodatočne neaktualizuje. To znamená, že aj keď je doklad v stave čakajúcom na odoslanie, už mohol byť z CHDÚ medzičasom odoslaný.)
 • Vybavený - doklad, ktorý bol ukončený ako odložený, a bude nahlasovaný a tlačený neskôr.
Doklady a paragóny
 • Ak doklad vznikol, ako vyúčtovanie paragónu, tento údaj sa na doklade zobrazuje v stĺpci HZ. (Doklad musí mať vyplnené číslo paragónu a dátum jeho vzniku.) 
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by