Pokladňa a Sklad
 

Inštalácia aplikácie

Po úspešnom stiahnutí inštalácie sa Vám v cieľovom adresári vytvoril inštalačný súbor s názvom aplikácie a verziou. Napríklad Predajca1365680setup, čo značí že ide o inštaláciu aplikácie iKelp Predajca verzie 1.36.5680.

Popis stiahnutia aplikácie nájdete v návode Stiahnutie aplikácie.

Po spustení inštalácie dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom na inštalačný súbor (alebo jedným kliknutím ľavým tlačidlom a následným stlačením klávesy Enter) sa spustí inštalácia aplikácie. Po úvodnej obrazovke kliknite na tlačidlo Ďalší, následne musíte potvrdiť súhlas s licenčnou zmluvou, ďalej vyplňte meno užívateľa a potvrďte používanie aplikácie pre všetkých používateľov počítača. Následne môžete zmeniť inštalačný adresár, avšak odporúčame ponechať prednastavený adresár. Ďalej je možné vybrať typ inštalácie:

    • Základná inštalácia - pri tomto type budú nainštalované všetky súčasti aplikácie, vytvorí sa nová databáza a aplikáciu je možné bezplatne používať 90 dní. Tento typ je vhodný na jedno počítačové riešenie a skúšanie aplikácie.

Postup, typy inštalácie a popis základnej inštalácie popisuje aj nasledovné video.

    • Sieťová inštalácia - je vhodné aby tento typ inštalácie vykonával skúsený užívateľ, pretože je nutné nastaviť pripojenie na databázu umiestnenú na spoločnom mieste (napríklad na serveri) a túto inštaláciu nie je možné používať bezplatne. Používa sa ak chcete pracovať s jednou databázou na viacerých počítačoch prepojených v sieti.
    • Vlastná inštalácia - pri tomto type si môžete zvoliť aké komponenty sa budú inštalovať. Predvolené sú také komponenty, ktoré sú používané najčastejšie. Pri každej položke je uvedený aj stručný popis.

Postup inštalácie popisuje aj nasledovné video.

Po úspešnej inštalácii sa na pracovnej ploche vytvorí ikonka iKelp Predajca.

Ďalej odporúčame preštudovať návod Prvé spustenie.

Write by Author / Vytvorené by