Pokladňa a Sklad
 

eKasa a denná uzávierka v aplikácii iKelp Predajca

V aplikácii je možné evidovať uzávierky dvomi spôsobmi. Je však na vás, ktorým spôsobom sa v aplikácii rozhodnete predaje evidovať a či budete tlačiť uzávierky alebo nie. S výnimkou zariadenia PORTOS, kde odporúčame postupovať podľa kroku č. 1, nakoľko toto zariadenie nemá evidenciu patidiel.

1. eKasa zariadenie nemá aktívnu evidenciu platidiel, uzávierky sa sledujú v rámci aplikácie (odporúčaný postup).

V tomto prípade odporúčame postupovať nasledovne:

 1. Na začiatku zmeny sa urobí vklad do pokladne.
 2. Počas zmeny sa účtuje, robí sa výber ak je potrebný, prípadne ďalší vklad.
 3. Pred uzávierkou sa spočíta zásuvka, obrat (hotovosť, šek s pripočítaním kreditu) a táto suma je porovnaná s tým, čo zobrazuje aplikácia, prípadné nezrovnalosti sa doriešia.
 4. Vykoná sa Uzávierka . Teda uzávierka v rámci aplikácie. Pri tejto uzávierke sa automaticky robí Výber tržby, ktorý je odoslaný na portál finančnej správy.
 5. Uzávierku je možné si následne vytlačiť na zariadení (účtenkovej tlačiarni) alebo na niektorej z objednávkových (bonovacích) tlačiarní. Pozor, pri tlači na účtenkovej tlačiarni sa tento doklad neodosiela na portál FS, ale eviduje sa do CHDÚ.
 6. Prehľady o DPH a pod. je možné si sledovať priamo na portále finančnej správy.

2. eKasa zariadenie podporuje evidenciu platidiel a podporuje tlač uzávierok. 

 1. Na začiatku zmeny sa urobí vklad do pokladne.
 2. Počas zmeny sa účtuje, robí sa výber ak je potrebný, prípadne ďalší vklad.
 3. Pred vykonaním dennej (Z) uzávierky na zariadení, sa vykoná priebežná (X) uzávierka a doriešia sa prípadné nezrovnalosti.
 4. Vykoná sa manuálne Výber z pokladne hotovosti (tržby), resp. jednotlivých platidiel v prípade presnej evidencie. (eKasa resp. portál. fin. správy platidlá nepozná, na portál je celý obrat nahlasovaný ako hotovosť.)
 5. Vykoná sa uzávierka (Z) na zariadení, ktoré si znuluje svoje počítadlá platidiel. 
 6. Prehľady o DPH a pod. odporúčame sledovať priamo na portále finančnej správy a neodporúčame tieto údaje jednotlivých vytlačených uzávierok dávať ako podklady pre účtovné spoločnosti. Jedná sa o informatívne hodnoty a smerodajné údaje sa nachádzajú na základe odoslaných a zaevidovaných dokladov na FS práve na tomto portále.

Postup evidencie v aplikácii iKelp Predajca

Scenár č. 1

 • Pre Vklad / Výber kliknite na tlačidlo Pokladňa v Predaji.
 • Kliknite na záložku Záznamy a vyberte možnosť Pridať. (Vykonajte požadovanú operáciu Vklad/Výber.)
 • Pre vykonanie uzávierky následne v predaji kliknite na tlačidlo Pokladňa.
  • Kliknutím na tlačidlo Tlač - Pokladňa je možné si vytlačiť priebežný stav uzávierky v pokladni.
 • Kliknite na tlačidlo On-line.
 • Vyberte možnosť Uzávierka Z.
 • Vykoná sa Výber tržby z pokladne a potvedenie sa vytlačí na zariadení. Výber je nahlasovaný aj na portál FS.

Scenár č. 2

 • Pre Vklad / Výber kliknite na tlačidlo Pokladňa v Predaji.
 • Kliknite na záložku Záznamy a vyberte možnosť Pridať(Vykonajte požadovanú operáciu Vklad/Výber.)
 • Pre vykonanie priebežnej uzávierky následne v predaji kliknite na tlačidlo Pokladňa.
 • Kliknite na tlačidlo On-line.
 • Vyberte možnosť Priebežná uzávierka X.
 • Pre Výber kliknite na tlačidlo Pokladňa v Predaji.
 • Kliknite na záložku Záznamy a vyberte možnosť Pridať - Výber z pokladne. (Výber celej tržby z pokladne je možné realizovať ako výber hotovosti. FS nepozná platidlá a celá tržba aj v prípade platby terminálom alebo šekom je na FS evidovaná ako hotovosť.) Výber je nahlasovaný aj na portál FS. Pozor, výber sa nerobí automaticky s dennou uzávierkou.
 • Pre vykonanie ostrej Z uzávierky následne v predaji kliknite na tlačidlo Pokladňa.
 • Kliknite na tlačidlo On-line.
 • Vyberte možnosť Uzávierka Z.

Postup v aplikácii iKelp Predajca - dotykový predaj

Scenár č.1

 • Pre Vklad / Výber kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony - Uzávierka dňa.
 • Pre vykonanie uzávierky kliknite na ikonu Pokladňa úkony.
 • Vyberte možnosť Uzávierka dňa.
 • Pomocou záložiek (1, 2, 3) si môžete zobraziť Priebežný stav uzávierky.
  • Kliknutím na tlačidlo Tlačiť na zariadenie je možné si priebežný stav vytlačiť.
 • Kliknite na tlačidlo Denná uzávierka.
 • Vykoná sa Výber tržby z pokladne a potvedenie sa vytlačí na zariadení. Výber je nahlasovaný aj na portál FS.

Scenár č. 2

 • Pre Vklad / Výber kliknite na tlačidlo Pokladňa úkony - Uzávierka dňa.
 • Pre vykonanie uzávierky kliknite na ikonu Pokladňa úkony.
 • Vyberte možnosť Uzávierka dňa.
 • Kliknite na tlačidlo Priebežná uzávierka
 • Vykonajte Výber tržby z pokladne cez tlačidlo Výber z pokladne. (Výber celej tržby z pokladne je možné realizovať ako výber hotovosti. FS nepozná platidlá a celá tržba aj v prípade platby terminálom alebo šekom je na FS evidovaná ako hotovosť.) Výber je nahlasovaný aj na portál FS. Pozor, výber sa nerobí automaticky s dennou uzávierkou.
 • Kliknite na tlačidlo Denná uzávierka.

Denné uzávierky v aplikácii Predajca pri predaji cez registračnú pokladnicu

Ak na tlač účteniek z aplikácie nevyužívate tlačiareň, ale máte k aplikácii pripojenú registračnú pokladnicu (napr. ELCOM EURO 50/150) je odporúčaný postup nasledovný:
 • Vypnite v nastaveniach zariadenia možnosť vykonania automatického Výberu. (Nastavenia aplikácie v časti Zariadenia.)
 • Výber vykonajte priamo na pokladni cez Výber 0,00 kedy pokladnica zaeviduje výber hotovosti.
 • Vykonajte dennú (Z) uzávierku v aplikácii, aby boli znulované predaje nie len na pokladni, ale aj v aplikácii.

Nastavenia aplikácie

Či má aplikácia ponúkať možnosti pre vykonávanie uzávierok v aplikácii ako aj to, či sa má automaticky robiť pri uzávierke (užívateľskej uzávierke) výber, je možné nastaviť na danom zariadení (pokladni) v Nastaveniach aplikácie v časti POS On-line - nastavenia danej pokladne záložke eKasa.
Pozor, nastavenia nie je možné kombinovať. Buď je teda aktivovaná možnosť Automaticky vykonať výber ... (scenár evidencie č. 1), alebo je aktívne nastavenie Vykonať uzávierku na zariadení pre dennej uzávierke (scenár č. 2). V tomto prípade odporúčame zapnúť aj evidenciu platidiel na zariadení.
Odporúčané nastavenia správania zariadenia v aplikácii iKelp Predajca z pohľadu evidencie uzávierok.

Trochu teórie o denných uzávierkach s príchodom eKasa zariadení

S príchodom novely zákona č. 289/2009 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa pochopiteľne menia aj niektoré funkcionality v aplikácii iKelp Predajca. Jednou z týchto zmien je aj tvorba dennej uzávierky. Nižšie predstavíme zmeny pri jej vykonávaní z pohľadu aplikácie.

Denná uzávierka

Pozor, je potrebné si uvedomiť jednu dôležitú vec. Podľa zákona o používaní fiskálnych registračných pokladníc, teda pred príchodom eKasa zariadení, systém evidencie dokladov a tržieb fungoval nasledovne. Súčasťou samotnej tlačiarne bolo zariadenie, tzv. fiskálny modul, alebo pamäť, do ktorej sa zapisovali doklady, ktoré na zariadenie posielala aplikácia. Ak sa doklad korektne vytlačil, bol zapísaný do zariadenia.

Bližšie si to vysvetlíme na príklade.

Ak sa doklad reálne vytlačil celý, zariadenie si ho do predajov zaevidovalo. Čo sa však stane v prípade, že počas tlače dôjde páska, prípadne predaj skončí s chybovým hlásením?

V našom prípade nastala situácia, že doklad sa nevytlačil celý, resp. chýbalo na konci dokladu logo MF. Aplikácia o tejto udalosti informovala zobrazeným hlásením, doklad skončil v aplikácii zaevidovaný, skončil ako odložený čakajúc na dodatočnú tlač. Nakoľko doklad riadne neprešiel zariadením (tlačiarňou) nie je započítaný do obratov zariadenia. Ak si pozrieme tržbu za daný deň v aplikácii, doklad tam zaevidovaný je a  je započítaný do obratov lebo v aplikácii sa doklad vytvoril. Avšak, pri tlači dennej uzávierky zo zariadenia tu doklad započítaný nebude, lebo tlačiareň, fiskálny modul ho neeviduje. Všetky veci v dennej uzávierke sú teda tlačené v rámci zariadenia a toto je reálny obrat. Už tu vzniká rozdiel medzi aplikáciou a tlačiarňou (fiskálom). Neodporúčame teda používať informácie o predajoch z aplikácie ako podklady pre účtovníka, ale len ako podklad pre evidenciu tržby.

Ako je to pri eKasa zariadeniach?

Pri eKasa zariadeniach ostáva správanie aplikácie nezmenené. Rozdiel však je v tom, akým spôsobom sú robené denné uzávierky. Ako už bolo na začiatku spomínané, s novelou zákona o ERP prišla aj zmena v evidencii denných uzávierok, resp. ich úplné zrušenie. Z aplikácie je aj naďalej možné vykonanie uzávierok na zariadení, avšak čokoľvek je z aplikácie tlačené, (môže obsahovať aj doklady, ktoré reálne na finančnú správu neboli nahlásené napr. z dôvodu technického problému so zariadením a podobne) odporúčame brať tieto informácie z aplikácie skôr informatívne. Za odoslanie dokladov na portál finančnej správy je zodpovedné certifikované zariadenie.

Kde si teda viem pozrieť reálnu tržbu?

Tak ako to bolo doteraz, že reálnu tržbu bolo vidieť na dennej uzávierke tlačenej zo zariadenia a evidovanej na základe predajov ktoré prešli cez tlačiareň (fiskálny modul). Aktuálne tržbu už neeviduje samotné zariadenie, ale všetky údaje sú nahlasované na portál finančnej správy, je teda možné si všetky požadované údaje nájsť práve tu.

Čo mesačná uzávierka?

Pri mesačných, resp. intervalových uzávierkach aplikácia na zariadenie (fiskál) poslala len dátumový rozsah, v ktorom sa sumár mal vytlačiť. O ostatné veci, sumár, rozpis DPH a pod. sa už postarala samotná tlačiareň, samotné zariadenie. Opäť sa teda vraciame k tomu, že doteraz to boli obraty zo zariadenia. Teraz sú doklady nahlasované na finančnú správu a teda aj mesačný report je možné získať práve tu.

Ako si viem zobraziť doklady a informácie na portáli Finančnej správy?

 • Údaje je možné zobraziť v sekcii Dostupné reporty.  
 • Vyberte možnosť Evidované doklady
 • Reporty sa generujú podľa pokladníc, takže je potrebné zvoliť pokladnicu. 
 • Kliknite na tlačidlo Stiahnuť pre stiahnutie reportu vo formáte xlsx. 
 • Následne je možné pre filtrovanie používať funkcie aplikácie Excel. 
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by