Pokladňa a Sklad
 

Dotykový predaj - refund položiek a dokladu v režime eKasa

V tomto článku vám predstavíme postup pre vykonanie Refundu - vrátenia tovaru, inak povedané aj storno bločku v aplikácii iKelp Predajca v režime dotykového predaja. Refund je v aplikácii možné vykonať dvomi spôsobmi. Je možné refundovať celý doklad, alebo len jednu prípadne len niektoré položky z dokladu, pričom v druhom prípade je potrebné zadať UID/OKP pôvodného dokladu.

Refund  (storno) celého dokladu

 1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca v režime dotykového predaja.
 2. Zadajte interné číslo dokladu.
 3. Kliknite na tlačidlo SHIFT, následne Doklad vybrať.
 4. Skontrolujte položky dokladu. (Tieto sa automaticky predvyplnia na základe pôvodného dokladu.)
 5. Kliknite na tlačidlo SHIFT a vyberte možnosť Refund doklad.
 6. Kliknutím na Výdaj s príslušným platidlom vykonáte refund účtenky.
 7. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.
 8. Na fiskálnej tlačiarni sa vytlačí potvrdenie o vrátení, a týmto krokom sa automaticky refundovaný tovar pripočíta k skladovým zásobám v aplikácii.

 

 

Ak sa robí refund týmto spôsobom, vytvorí sa väzba z pôvodného dokladu a automaticky sa natiahne UID/OKP dokladu a nie je potrebné ho zadávať ručne. Refund (storno) vybraných položiek dokladu Ako bolo na začiatku spomenuté, v aplikácii je možné refundovať aj konkrétne položky bez nutnosti refundácie celého dokladu. 

Refund (storno) vybraných položiek

 1. Pridajte v Predaji položky dokladu ktoré sa budú refundovať, tieto je potrebné zadávať so záporným množstvom. Kliknite na tlačidlo -, zadajte množstvo a vyberte položku zo zoznamu, alebo zadajde kód/PLU(Z pohľadu zachovania štatistík predajov odporúčame vytvoriť doklad na rovnakom stole. Ak však nie je možné zistiť, na ktorom stole pol tovar zákazníkovi účtovaný, vyberte ktorýkoľvek stôl. Ak zákazník má pôvodný doklad, v pravej spodnej časti sa nachádza informácia, na ktorom stole a v ktorej miestnosti bol pôvodný doklad vytvorený.)
 2. Kliknutím na Výdaj s príslušným platidlom vykonáte refund účtenky.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.
 4. Kliknite do poľa Väzba a zadajte UID/ OKP pôvodného dokladu. (Ak sa refunduje doklad, ktorý vznikal pre systémom eKasa, zadajte dátum vzniku, prípadne číslo pôvodného dokladu.)
 5. Stlačte tlačidlo ENTER.
 6. Kliknutím na Ukončiť predaj vykonáte refund tovaru. (Ak sa robí čiastočný refund a nerefunduje sa celá účtenka, odporúčame položky na pôvodný doklad zákazníka poznačiť, ktoré položky boli vrátené.)

 

Refund (storno) dokladu vytvoreného pred zavedením eKasa

 1. Pridajte v Predaji položky dokladu ktoré sa budú refundovať, tieto je potrebné zadávať so záporným množstvom. Kliknite na tlačidlo -, zadajte množstvo a vyberte položku zo zoznamu, alebo zadajde kód/PLU(Z pohľadu zachovania štatistík predajov odporúčame vytvoriť doklad na rovnakom stole. Ak však nie je možné zistiť, na ktorom stole pol tovar zákazníkovi účtovaný, vyberte ktorýkoľvek stôl. Ak zákazník má pôvodný doklad, v pravej spodnej časti sa nachádza informácia, na ktorom stole a v ktorej miestnosti bol pôvodný doklad vytvorený.)
 2. Kliknutím na Výdaj s príslušným platidlom vykonáte refund účtenky.
 3. Kliknite na tlačidlo Ukončiť predaj.
 4. Kliknite do poľa Väzba a zadajte identifikátor pôvodného dokladu. (Napr. interné číslo dokladu, dátum ...)
 5. Stlačte tlačidlo ENTER.
 6. Kliknutím na Ukončiť predaj vykonáte refund tovaru. (Ak sa robí čiastočný refund a nerefunduje sa celá účtenka, odporúčame položky na pôvodný doklad zákazníka poznačiť, ktoré položky boli vrátené.)

Pre zachovanie štatistiky odporúčame položky stornovať na stole, kde bol vytvorený pôvodný doklad. (Ak má zákazník doklad, na základe ktorého sa stornujú len niektoré položky, informáciu o tom, na ktorom stole a v ktorej miestnosti doklad vznikol sa dozviete v pravej dolnej časti dokladu.)

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by