Pokladňa a Sklad
 

Bankové účty - filtre a zoznam

Filtre

Pri veľkom počte záznamov v zozname úhrad napríklad bankového účtu, je vhodné používať filter na zobrazenie iba špecifických úhrad. V zozname úhrad je možné aplikovať jednoduchý filter zvolením dátumového rozsahu vytvorenia úhrad. Tento časový filter sa však aplikuje až po zaškrtnutí zaškrtávacieho okienka na začiatku dátumového filtra. Ďalej je možné zobrazovať doklady iba daného druhu a v danom stave. Prípadne označením niektorých záznamov v označovacom stĺpčeku a zaškrtnutím zaškrtávacieho okienka O. sa zobrazia iba tieto označené záznamy.

V záložke Filter sú zobrazené dve tabuľky. Druhy zaradené v tabuľke Druhy použité sa aplikujú ako filter pri zobrazovaní položiek. Takýmto spôsobom, ak máte definovaných viacej druhov pohybov, môžete zobraziť viacej úhrad daného druhu naraz. Označením daného druhu v jednej tabuľke a kliknutím na Položku v časti Presun sa presunie daný druh z jednej tabuľky do druhej, v závislosti od smeru presunu. Na záver aplikujte navolené druhy kliknutím na tlačidlo Aktivuj. Ak chcete zrušiť tento filter, presuňte všetky druhy z použitej tabuľky a kliknite na Aktivuj.

bankove_ucty_zaznamy_filter

Použitie filtrov podrobne popisuje aj nasledovné video.

Zoznam

Ak máte zobrazené určité úhrady, je možné vytlačiť ich zoznam. Kliknutím na úkon Zoznam sa zobrazí okno Zoznam. Tu z rozbalovacieho zoznamu vyberte typ zoznamu a kliknite na tlačidlo Tlač. Kliknutím pravým tlačidlom sa zoznam úhrad zobrazí iba na obrazovke. Kliknutím na tlačidlo Výpočet sa zobrazí jednoduchý výpočet aktuálnych úhrad.

bankove_ucty_zaznamy_zoznam

Vytvorenie a vytlačenie zoznamu podrobne popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by