Pokladňa a Sklad
 

Dodávateľské doklady - príjemka z objednávky

Z dodávateľskej objednávky je možné jednoduchým spôsobom vytvoriť príjemku a tým prijať objednaný tovar na sklad. Dodávateľské objednávky sú podrobne predstavené v návode Dodávateľské doklady - predstavenie a nová objednávka. Príjemku je možné predvyplniť dvomi spôsobmi:

  • zadaním prijatých množstiev - otvorte danú objednávku pomocou úkonu Upraviť. Do stĺpca Mn. sprac. zadajte dodané množstva a uložte objednávku. Kliknite na danú objednávku pravým tlačidlom a následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Prijať tovar podľa Mn. Sprac.
  • automaticky vypočítaným nedodaným množstvom - keďže si každá objednávka eviduje už prijate množstvo, je možné prijímať tovar aj postupne. Následne je možné využiť možnosť automatického vypočítania a predvyplnenia nedodaného množstva do príjemky. Kliknite pravým tlačidlom na danú objednávku a následne kliknite ľavým tlačidlom na možnosť Prijať tovar podľa Mn. nedodaného.

prijat_tovar_z_dodavatelskej_objednavky

Následne sa otvorí okno príjmu tovaru, v ktorom môžete upravovať prijímané množstva a ceny, prípadne odstrániť vôbec nedodané položky. Práca s príjemkami je podrobne popísaná v návode Príjem - nová príjemka a úprava. Ďalej môžete z príjemky vytvoriť dodávateľskú faktúru podľa návodu Doklady - dodávateľská príjemka a faktúra.

Dodávateľskú objednávku je možné ukončiť dvomi spôsobmi:

    • automatické ukončenie - objednávka sa automaticky uzatvorí a prepne do stavu Uzatvorená, ak sú z nej prijaté všetky položky v objednaných množstvách.
    • ručné ukončenie - využíva sa ak dodávateľ nedodal všetky položky z objednávky, ale považuje túto objednávku za uzavretú. Teda neprijali ste všetky položky z objednávky a na neprijaté položky musíte vystaviť novú objednávku. Takúto nekompletnú objednávku môžete ukončiť kliknutím na danú objednávku (tým sa označí) a následným kliknutím na úkon Odovzdať. Všetky nedodané položky z tejto objednávky už nebudú evidované ako objednané, a teda v ich skladových kartách sa zníži údaj objednaného množstva o nedodané množstvo.

To znamená, že ak ste napríklad objednali 10 kusov tovaru, v skladovej karte je evidované objednané množstvo 10 kusov. Dodávateľ bohužiaľ dodal iba 8 kusov, ktoré ste prijali. Objednané množstvo sa zníži na 2 kusy. Po odovzdaní tejto nekompletne prijatej objednávky sa objednané množstvo nastaví na 0 kusov.

Samozrejme je možné objednávku prijímať postupne. To nastane v prípade, že dodávateľ dodáva položky postupne.

Objednávku je možné aj odstrániť, ale NEodporúčame odstraňovať akúkoľvek objednávku. Ak budete chcieť zrušiť celú objednávku, je lepšie do poznámky danej objednávky zapísať dôvod jej zrušenia a následne objednávku odovzdať (kliknutím na úkon Odovzdať). Poznámku je možné vpísať priamo v objednávke v záložke Údaje, alebo kliknutím do okienka pre poznámku v stĺpci označenom bublinou v riadku danej objednávky.

Write by Author / Vytvorené by