Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie - Financie - Bankové účty

Sledovanie úhrad dokladov je možné pomocou modulu Financie. Tento modul je zložený z troch základných častí: Pokladne, Banky a Vlastné účty. V pokladniach a bankách sa evidujú finančné operácie. Vlastné účty slúžia na správu špeciálnych účtov zákazníkov. Prvotne po inštalácii sú v aplikácii vytvorené iba pokladne. V nasledujúcom postupe bude popísane vytvorenie nového bankového účtu. Postup vytvorenia novej pokladne je takmer totožný.

Možnosť vytvorenia nového skladu nájdete v menu aplikácie v časti Nastavenia, a následným výberom možnosti Nastavenia -> Financie -> Bankové účty.

Zoznam bankových účtov v časti Financie.

 • Bankové účty:
  • A. - Stĺpec A. v zozname určuje, či daný bankový účet je v aplikácii aktívny. Účty nemožno odstraňovať, daným nastavením sa určuje, či je daný bankový účet aktívny alebo nie.

  • Pr.- nastavenie definuje, či je daný účet prednastavený. Následne bude takto označený účet prednastavený na nových dokladoch.

  • Číslo - údaj určuje poradie bankových účtov ako sú ponúkané v rozbaľovacích ponukách.

  • Názov - pomenovanie bankového účtu pre internú identifikáciu.

  • Číslo účtu - číslo v tvare číslo účtu / kód banky.

  • Poč. stav. - pre presné sledovanie stavov na účte je možné zadefinovať počiatočnú hodnotu na účte pred začatím evidovania financií v aplikácii.

  • Mena - na bankovom účte je možné definovať aj menu. Je možné mať vytvorených viacero účtov v rôznych menách.

  • Názov banky - názov banky pre identifikáciu banky.

  • IBAN - medzinárodne štandardizovaná forma čísla bankového účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.

  • SWIFT - medzinárodný bankový identifikačný kód, ktorý má 8 alebo 11 znakov a používa sa na identifikáciu finančnej inštitúcie vo finančných transakciách, napr. aj pri platbách do zahraničia.

  • Kód - kód slúžiaci pre synchronizáciu, napr. pri prepojení s internetovým obchodom.

  • Z. pobo. - definuje zdieľanie bankového účtu s pobočkou.

  • Z. part.definuje zdieľanie bankového účtu s partnerom.

  • F. - na bamkovom účte je možné definovať farbu.

  • Spinka - k danému účtu je možné priložiť prílohu.

 • Úkony:
  • Pridať - Tlačidlo slúži na pridanie/ založenie nového bankového účtu v aplikácii. Pri zakladaní nového účtu sa aplikácia pýta na vytvorenie druhov pohybov podľa predchádzajúceho účtu. V tomto prípade je pri vytváraní nového bankového účtu nenechať vytvoriť druhy pohybov a tieto si následne podľa potreby založiť v príslušnej banke ručne.

  • Prednast. - Tlačidlo slúži na pridanie/ založenie nového bankového účtu s prednstavenými hodnotami. Nepoužívajú sa tak pri vytváraní druhy ktoré sú vytvorené na iných účtoch.

Vytvorenie nového bankového účtu

 1. Kliknutím na tlačidlo Pridať alebo Prednast. potvrďte vytvorenie nového bankového účtu. (Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa aplikácia opýta, či sa majú skopírovať druhy pohybov na už vytvorenom bankovom účte. Kliknutím na tlačidlo Prednast. sa automaticky vytvorí nová banka s prednastavenými druhmi úhrad.)
 2. Vyplňte potrebné údaje na novozaloženom bankovom účte. (Dôležité je vyplniť názov, ktorý reprezentuje názov účtu.)

Ak došlo k vytvoreniu nového bankového účtu z existujúceho bez predvytvorenia pohybov na účte, je potrebné tieto druhy vytvoriť ručne.

  • Kliknite na tlačidlo Pridať
  • V okne Založenie novej úhrady vyberte z rozbalovacieho zoznamu Typ úhrady a zadajte názov úhrady. 
  • Kliknutím na úkon Založiť sa vytvorí nový typ úhrady v danom účte. 
  • Podobným spôsobom odporúčame vytvoriť dva typy úhrady: Príjem na účet a Výdaj z účtu. 
  • Následne kliknite na úkon Zatvoriť a tým zatvoríte okno nastavení aplikácie.

Definovanie druhov úhrad v novo vytvorenej banke.

Postup vytvorenia bankového účtu podrobne popisuje aj nasledovné video.

V prípade, že používate jeden, alebo viacero bankových účtov, o ďalších možnostiach nastavení tlače IBAN a SWIFT na odberateľských faktúrach sa dočítate v článku Doplnenie údajov IBAN a SWIFT na odberateľskú faktúru
Write by Author / Vytvorené by