Pokladňa a Sklad
 

Vernostný účet - zľava za dosiahnutý obrat

V tomto návode si opíšeme vhodné nastavenia pre vernostný účet. Článok popisuje ako je možné v aplikácii evidovať výšku kreditu ktorý vaši zákazníci získavajú za nákup tovaru. Po dosiahnutí určitej vami stanovenej hodnoty kreditu, dostane zákazník preddefinovanú zľavu na určitý druh tovaru.

Popis scenára

V návode je popísaná nasledovná modelová situácia: radi by ste motivovali vašich zákazníkov k tomu aby u vás viac nakupovali. Preto ste sa rozhodli ich motivovať formou zliav. Zákazníci za nakúpený tovar získajú body (kredit), pričom z niektorých druhov tovarov sa im bude tento kumulovať a to podľa pravidla, cena položky s DPH, je rovná hodnote kreditu pripísaného do vlastného účtu. Po dosiahnutí hodnoty 100 kreditov, dostane zákazník na určité druhy tovaru zľavu pri každom nákupe 5%. Po dosiahnutí hodnoty 200 kreditov, dostane zákazník pri nákupe automaticky zľavu 10% z vybraných druhov tovaru. Tento scenár v našom prípade aplikujeme na kategóriu Potraviny. Vy však predávate aj cigarety, z ich predaja sa do vlastného účtu nebude nič odvádzať, preto tejto kategórii  nedefinujte žiadnu hodnotu.

Nastavenie

 1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady -> Predaj.
  1. Aplikujte nastavenie: Kontrola kreditu pri predaji.
 3. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie.
  1. Aktivujte nastavenie: Evidovanie vlastných účtov -> Vernostný vl. účet.
  2. Ak sa bude hodnota kreditu vypočítavať z predajných cien s DPH, aktivujte aj nastavenie: DPH.
  3. Nastavenia zaokrúhlenia ponechajte bez zmien.
 4. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie.
  1. Vypnite nastavenie: Pri online predaji automaticky aplikovať odvod z vlastného účtu ako celkovú zľavu dokladu.
 5. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie -> Vlastné účty.
  1. Nastavte predvytvorený účet ako prednastavený, aktivovanie nastavenia "Pr.". Ak účet predvytovený nie je žiadny, kliknutím na tlačidlo Prednast. ho založíte s prednastavenými hodnotami.
 6. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Externé zariadenia -> POS On-line -> 1-Registračná pokladňa.
  1. V záložke Všeobecné nastavte v časti "Zápis platidiel do pokladne" pridajte k finančnej pokladni 1- Pokladňa aj pokladňu 5 - Vlastný účet do ktorej sa bude odvádzať kredit zákazníkov.
Týmto krokom ste vykonali všetky potrebné nastavenia pre správne fungovanie odvádzania hodnoty do Kreditného účtu.
Na to aby sme tieto nastavenia vedeli aplikovať, potrebujete v aplikácii ďalej vytvoriť:
 • Kontakt, Vášho zákazníka ktorý bude mať pridelený cenník v ktorom je definované pravidlo odvodu do kreditného účtu.
 • Cenník, v ktorom bude nadefinované aké percento z ceny sa bude odvádzať do Kreditného vl. účtu.
 • Jeden alebo viacero cenníkov v ktorých bude nadefinované, akú zľavu a na aký druh tovaru dostanú Vaši zákazníci po dosiahnutí určitej hodnoty kreditu.

Založenie kontaku v adresári

 1. Adresár (alebo Kontaktné adresy) zobrazíte kliknutím na Kontakty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom A na nástrojovej lište.
 2. Kliknite na tlačidlo Nový, otvorí sa formulár pre vyplnenie údajov o kontakte.
 3. V záložke Údaje vyplňte nasledovné údaje:
  1. Meno a Priezvisko, prípadne Mobilný telefóny na zákazníka a E-mail.
 4. V záložke Vl. účet skontrolujte, či má zákazník pridelený účet: Vlastný účet.
Viac informácií o zakladaní kontakto v pridelovaní do skupín získate v tomto návode Adresár - vytvorenie skupiny a kontaktu.

Vytvorenie cenníka

Aby v aplikácii správne fungoval kreditný systém, musíte nataviť pravidlo, podľa ktorého sa bude príslušná hodnota kreditu prenášať do vlastného účtu, či už to bude hodnota 1:1 (cena za položku s DPH = hodnota pripísaného kreditu) alebo budete Vašim zákazníkom pridávať kredit podľa pravidla, že napr. len 50% z hodnoty položky s DPH bude odvedená do vlastného účtu (cena za položku s DPH = 50% hodnote pripísaného kreditu).

Ako prvý si zadefinujte cenník, ktorý bude slúžiť na pripisovanie kreditu do vlastného účtu.
 1. Cenníky zobrazíte kliknutím na Cenníky v hlavnom menu aplikácie.
 2. Kliknite na tlačidlo Nový, otvorí sa formulár pre nastavenie cenníka.
 3. V hornej časti formulára Ako nadefinujte konkrétne chovanie daného cenníka.
  1. Rabatové pravidlo do vlastného účtu - aplikované na položky dokladu.
  2. 2) Dané percentá z predajnej ceny bez DPH sa pripočíta do vlastného účtu
 4. V záložke Údaje vyplňte nasledovné údaje:
  1. Názov: napr. Rabatové pravidlo do vlastného účtu.
 5. V záložke Kategórie nadefinujte, z ktorých kategórií tovarov sa bude aké % z predajnej ceny odvádzať do vlastného účtu.
 6. V záložke Kontakty priradíte k cenníku kontakty, ktoré máte definované ako zákazníkov. Rovnako je možné cenníku nastaviť, že je predvolený a teda pri zakladaní nového kontaktu bude tomuto kontaktu cenník rovno priradený. (Cenník je možné kontaktom priradiť aj hromadne priamo v adresári aplikácie. Toto popisuje nasledovný článok: Cenníky - priradenie k odberateľovi. ) 
Ďaľšie informácie o spôsobe výpočtu odvodu do vlastného účtu popisuje tento článok: Vlastný účet, nastavenie dobíjania kreditu.
Následne vytvorte cenník, v ktorom bude definované, pri akej hodnote dosiahnutého kreditu bude definovaná aká zľava. V tomto prípade to bude hodnota 100 kreditov.
 1. Kliknite na tlačidlo Nový, otvorí sa formulár pre nastavenie cenníka.
 2. V hornej časti formulára Ako nadefinujte konkrétne chovanie daného cenníka.
  1. Odberateľský cenník.
  2. 1) Zľava sa aplikuje na predajnú cenu bez DPH.
 3. V záložke Údaje vyplňte nasledovné údaje:
  1. Názov: napr. Odberateľský, vernostný cenník 100.
  2. V pravom hornom rohu aktivujte pole Vl. účet a hodnotu nastavte na 100.
 4. V cenníku viete definovať zľavy rôznym spôsobom:
  • Zadefinovanie presnej ceny na skladovej karte. Po pridaní skladovej karty do cenníka v záložke Položky môžte definovať konkrétnu cenu.
  • Zadefinovaním percentuálnej zľavy z ceny položky. Kliknite na záložku Položky, a môžete pridať položky ktorým chcete definovať zľavu.
  • záložke Kategórie nadefinujte konkrétnej skladovej kategórii percentuálnu zľavu. V tomto prípade bude percentuálna zľava aplikovaná na všetky položky z danej kategórie..
 5. V záložke Kontakty priradíte k cenníku kontakty, ktoré máte definované ako zákazníkov. Rovnako je možné cenníku nastaviť, že je predvolený a teda pri zakladaní nového kontaktu bude tomuto kontaktu cenník rovno priradený. (Cenník je možné kontaktom priradiť aj hromadne priamo v adresári aplikácie. Toto popisuje nasledovný článok: Cenníky - priradenie k odberateľovi. ) 
Rovnakým postupom môžte vytvoriť aj ďalšie cenníky, napr. pri dosiahnutí hodnoty 200 kreditov dostane zákazník zľavu na určitý tovar vo výške 10%. Ak budete mať vytvorených viacero cenníkov s rôznymi hodnotami dosiahnutého kreditu, je potrebné mať na cenníku nastavené aj tzv. Poradie. Toto poradie určuje, ako sa budú cenníky aplikovať. (Ak je vytvorený cenník, kde hodnota Vl. účtu pre jeho aplikovanie je napr. 100, poradie cenníka (priorita) bude tiež 100. Ak však bude nadefinovaný druhý cenník, kde hodnota Vl. účtu pre jeho aplikovanie bude napr. 200, chceme aby sa aplikoval po dosiahnutí tejto výšky kreditu tento cenník a preto mu nastavíme Poradie (prioritu) napr. 90. Poradie resp. prioritu je potrebné cenníku nastaviť preto, aby systém vedel, ktorý má v prípade splnenia podmienok pre dosiahnutie kreditu použiť.. Ak totiž zákazník dosiahol kredit 200, platia pre neho oba cenníky, lebo spĺňa všetky podmienky pre aplikovanie oboch cenníkov a je na nás, aby sme zadefinovali, ktorý sa má prioritne použiť.)

Kumulovanie kreditu, priradenie cenníka po dosiahnutí určitej hodnoty

 1. Spustite dotykové rozhranie predaja kliknutím na príslušné tlačidlo.
 2. Z adresára vyberte kontakt kliknutím do ľavej časti okna na pridanie poznámky.
 3. Po vybratí kontaktu z adresára vidíte v pravej časti pri mene zobraznú výšku aktuálneho kreditu zákazníka.
 4. Naúčtujte zákazníkovi tovar ktorý si u Vás zakúpil a vyúčtujte doklad. (Na priloženom obrázku je vidieť, že za cigarety sa kredit do vlastného účtu nepripísal, čo je správne podľa nadefinovaného cenníka.)
 5. Po dosiahnutí výšky kreditu 100, je na kategóriu Potraviny automaticky aplikovaná 5% zľava. (Rovnako je vidieť, že na cigarety sa zľava neaplikovala, čo je opäť správne podľa nastavenia cenníka.)
Write by Author / Vytvorené by