Pokladňa a Sklad
 

Doklady - zoznam a súpisky

Zoznam dokladov

Rôzne zoznamy dokladov je možné tlačiť v okne Zoznam, ktoré zobrazíte kliknutím na úkon Zoznam / S. v okne Doklady. V tomto okne je možné vykonávať viacero úkonov. Po kliknutí na úkon Výpočet sa zobrazí stručný výpočet označených dokladov. Tlačidlo Export exportuje doklady do Excel súboru. Z rozbalovacieho zoznamu je možné vybrať aký typ zoznamu chcete tlačiť a po kliknutí na úkon Tlač sa daný zoznam vytlačí. Kliknutím pravým tlačidlom na tento úkon sa zoznam iba zobrazí na obrazovke.

zoznam-dokladov

Jednoduchý zoznam dokladov popisuje aj nasledovné video.

Podrobný popis jednotlivých možností zoznamu dokladov popisuje nasledovné video.

Súpiska

Kliknutím pravým tlačidlom na úkon Zoznam sa zobrazí okno pre tvorbu súpisiek. Tvorba a použitie súpisok je veľmi jednoduché a ich filozofia je zhodná v celej aplikácii, preto Vám stačí preštudovať návod Adresár - súpiska - vytvorenie, úprava a odstránenie.

Write by Author / Vytvorené by