Pokladňa a Sklad
 

Kópia faktúry, dodacieho listu s predvyplnením údajov v iKelp Predajca

V tomto článku Vám v krátkosti predstavíme postup, ako jednoducho vytvoríte kópiu faktúry, zálohovej faktúry a dodacieho listu s predvyplnením údajov. Táto funkcionalita je vhodná pri opakovanom vytváraní týchto druhov dokladov, kde sa mení len dátum. (napr. pri pravidelných mesačných faktúrach a pod.)

Vytvorenie kópie dokladu - dodací list, predfaktúra a faktúra

Popis riešenia

Pri vytváraní kópie dokladu sa v novom doklade automaticky predvyplní kontakt z pôvodného dokladu a položky. V nastaveniach aplikácie je možné nastaviť, či sa budú pri kópii prenášať aj predtexty / zatexty z pôvodných dokladov.

 1. Otvorte si formulár zo zoznamom dokladov (zelené písmeno "D" na nástrojovej lište).
 2. Vyberte požadovaný doklad, z ktorého chcete spraviť kópiu a kliknite "Pravým" tlačidlom myši na tlačidlo Nová.
  1. Následne si vyberte požadovaný druh dokladu, ktorý si prajete z existujúceho vytvoriť.

Nastavenia

V nastaveniach aplikácie je možné nadefinovať, či sa majú pri tvorbe kópií dokladov prenášať položky a texty (predtexty/zatexty) z pôvodných dokladov. 

 1. Otvorte si nastavenia aplikácie kliknutím na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie. 
 2. Zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Nastavenia.
 3. Kliknite na Doklady v ľavom strome nastavení.
  1. V pravej časti sa nachádza nastavenie "Plniť položky pri predvyplňovaní (kópie) dokladu."
  2. V pravej časti sa nachádza nastavenie "Plniť predtext a zatext pri predvyplňovaní (kópie) dokladu".
Nastavenia aplikácie -> Doklady

Nastavenie predvyplnenia predtextu a zatextu na doklad.

Ďalšie informácie o jednotlivých prvoch formulára ako aj o ostatných častiach aplikácie iKelp Predajca sa dozviete kliknutím na ikonu "?" v ľavom hornom rohu.

Write by Author / Vytvorené by