Pokladňa a Sklad
 

Vytvorenie zbernej faktúry z dodacích listov

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné v aplikácii iKelp Predajca vytvoriť zbernú faktúru.

Popis situácie

Táto situácia môže vzniknúť vtedy, ak Vašim zákazníkom priebežne vytvárate dodacie listy, na základe ktorých dodávate tovar. Následne dodacie listy zákazníkovi účtujete. Dodací list je možné vyúčtovať na faktúru, vtedy vznikne jeden dodací list a k nemu je naviazaná jedna faktúra, prípadne môžete dodací list vyúčtovať v hotovosti na fiskálnej tlačiarni (viac o tejto možnosti sa dočítate v návode Predaj - ukončenie predaja) alebo môžete vytvoriť zbernú faktúru, na ktorú bude naviazaných viacero vytvorených dodacích listov.

Nižšie Vám popíšeme, ako práve vyúčtovanie viacerých dodacích listov na jednu faktúru je možné urobiť v aplikácii iKelp Predajca.

Scenár použitia

V aplikácii iKelp Predajca je možné vytvárať dodacie listy dvomi spôsobmi.

  1. Vytvorenie "Dodacieho listu" v zozname dokladov (tlačidlo "D" na nástrojovej lište aplikácie), kliknutím na tlačidlo Nová a výber z ponuky Odb. dodací list. Následne je do dokladu pridať jednotlivé položky a vytvorený doklad uložiť.
  2. Vytvorenie "Dodacieho listu" z odbytového dokladu (Odberateľskej objednávky, Zákazky, Odb. ponuky a pod). Označte daný odbytový doklad v zozname dokladov a kliknite na tlačidlo Vyúčtovať. Následne vyberte z ponuky "Ako" možnosť vyúčtovania na Dodací list.

Bližšie sú popísané možnosti vytvorenia dodaciehu listu v návode Doklady - predstavenie a prvé vytvorenie dodacieho listu.

Vytvorenie zbernej faktúry

Ak už máte vytvorených viacero dodacích listov na jedného odberateľa, je možné tieto dodacie listy vyúčtovať na jednu zbernú faktúru.

  1. Otvorte zoznam dokladov kliknutím na tlačidlo "D" v nástrojovej lište alebo v menu aplikácie Predaj -> Doklady.
  2. Vyfiltrujte si zobrazenie na "Dodacie listy", kliknutím pravým tlačidlo myši na daný kontakt sa Vám zobrazia len doklady vystavené na daného zákazníka.
  3. Pomocou filtra "Dátum", je možné vyfiltrovať dodacie listy, ktoré ešte nemajú väzbu na žiadny doklad (hotovostný doklad, faktúru). (Takto Vám neunikne žiadny doklad z evidencie a máte tak prehľad o tom, čo ešte zákazníkovi nebolo účtované.)
  4. Označte dodacie listy ktoré budú predmetom fakturácie.
  5. Kliknite na tlačidlo Nová a z ponuky vyberte možnosť Odb. dodacie listy -> Odb. Faktúra (označené).
  6. Otvorí sa formulár novo vytvorenej faktúry, kde je možné v záložke Doklady vidiet jednotlivé dodacie listy a ich počet naviazaných na danú faktúru. (Samotné položky na doklade nie sú zobrazené, pretože sa nachádzajú na jednotlivých dodacích listoch a zberná faktúra slúži na vyúčtovanie týchto dokladov.)
  7. Vytvorenie faktúry potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

V zozname dokladov Vám vznikne nová faktúra a pri jednotlivých dodacích listoch sa v stĺpci Väzba zobrazí číslo faktúry, na ktorú sú tieto doklady naviazané. Takúto faktúru je možné vytlačiť, pričom sú na nej uvedené jednotlivé dodacie listy a položky ktoré sa na dodacích listoch nachádzajú.

Ak nastala situácia, že dodací list ktorý sa snažíte vyúčtovať je starší ako 15 dní, aplikácia na toto upozorní. Ak účtujete doklady len raz za mesiac, je možné toto nastavenie v aplikácii upraviť. Nastavenie počtu dní pre možnosť vyúčtovania dodacieho listu je bližšie popísané v článku Nastavenia - Doklady, záložka "Rozšírené".

Write by Author / Vytvorené by