Pokladňa a Sklad
 

Export skladových kariet do excelu

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné vyexportovať skladové karty z aplikácie iKelp Predajca pre potreby získania rôznych špecifických štatistík, prípadne export aktuálneho stavu skladových kariet a pod.

Scenár použitia.

 1. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
 2. Označte príslušné skladové karty ktoré si prajete zahrnúť do vyexportovaného súboru. Export kariet je možné vykonať len nad označenými skladovými kartami, preto je potrebné karty označiť.(Ľavým tlačidlom myši označte karty jednotlivo, pravým tlačidlom označte karty hromadne.)
 3. Kliknite na tlačidlo Zoznam / S. ľavým tlačidlom myši.
 4. Zobrazí sa Vám okno s ponukou na tlač rôznych výstupov skladových kariet.
 5. V zobrazenom zozname kliknite na tlačidlo Export.
 6. Vyberte umiestnenie súboru.
Popis jednotlivých paramtrov skladových kariet vyexportovaných do excelu:
 1. kod - Kód skladovej karty.
 2. nazov - Názov skladovej karty.
 3. cena, cena2, cena3 - Predajná cena 1,2,3 bez DPH.
 4. dph - DPH prislúchajúce danej skladovej karte.
 5. mj - Merná jednotka definovaná na skladovej karte.
 6. cskupina - Číslo skupiny do ktorej je príslušná skladová karta zaradená.
 7. mn - Aktuálne množstvo na skladovej karte.
 8. plu - Číslo PLU danej skladovej karty.
 9. ean - EAN kód príslušnej skladovej karty.
 10. plunazov - Názov skladovej karty vyplnený v časti Údaje pre pokladňu. Tento údaj sa môže líšiť od názvu skladovej karty v závislosti od nastavenia.
 11. cena_skl - Skladová cena za mernú jednotku.
 12. mn_min, mn_max, mn_nor - Množstvá ktoré definujú chovanie skladovej karty pri automatickej tvorbe dodávateľských objednávok.
 13. dkod - Dodávateľský kód danej skladovej karty.
 14. scena_skl - Celková cena daného tovaru na sklade bez DPH.
Write by Author / Vytvorené by