Pokladňa a Sklad
 

Import skladových kariet z registračnej pokladnice ELCOM

V tomto návode Vám predstavíme postup na získanie údajov o tovarových položkách z registračnej pokladnice a jeho úpravu tak, aby bolo možné tieto údaje naimportovať do aplikácie iKelp Predajca.

Stiahnutie údajov z registračnej pokladnice pomocou aplikácie EURO2A

 1. V aplikácii EURO2A kliknite na tlačidlo Nastavenia -> Nastavenia.
 2. Vyberte záložku Program.
 3. Nastavte Typ desatinného oddeľovača -> " , ".
 4. Zmenu potvrdte kliknutím na tlačidlo OK.
 5. V zozname tovarových položiek kliknite na tlačidlo Export PLU.
 6. Nastavte rozsah exportovaných položiek a kliknite na tlačidlo OK.
 7. Vyberte umiestnenie vyexportovaného súboru, nastavte formát súboru na "Tabulátorom oddelené položky (Excell)(*.csv)" a kliknite na tlačidlo Uložiť (angl. Save).

Otvorenie a upravenie vyexportovaného súboru z pokladnice

Pozor, CSV súbor neotvárajte, nakoľko pri jeho otvorení môže dôjsť k zmene formátu niektorých hodnôt v súbore. Postup otvorenia CSV súboru je popísaný nižšie.

Návod popisuje otvorenie CSV súboru v aplikácii Microsoft Excel 2010. 

 1. Spustite aplikáciu Microsoft Excel.
 2. Kliknite na záložku Údaje, v časti "Získať externé údaje" kliknite na tlačidlo Z textu.
 3. Vyberte CSV súbor vyexportovaný z registračnej pokladnice, kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 4. Zobrazí sa Sprievodca importom textu
  1. Sprievodca importom textu (1/3) - v tejto časti nastavte:
   1. Polia sú oddelené znakmi, ako napríklad čiarka alebo tabulátor: Oddelené.
   2. Import začať v riadku: 1.
   3. Pôvod súboru: 1250: stredoeurópske jazyky (Windows).
   4. Kliknite na tlačidlo Ďalej >.
  2. Sprievodca importom textu (2/3) - v tejto časti nastavte:
   1. Oddeľovače: Odznačte -> Tabulátor.
   2. Oddeľovače: Označte -> Bodkočiarka.
   3. Kliknite na tlačidlo Ďalej >.
  3. Sprievodca importom textu (2/3) - v tejto časti nastavte:
   1. Kliknite do poľa s názvom položiek, v časti "Formát údajov v stĺpcoch" nastavte -> Text.
   2. Kliknite do poľa s cenou, v časti "Formát údajov v stĺpcoch" nastavte -> Text.
   3. Kliknite do poľa s EAN kódom, v časti "Formát údajov v stĺpcoch" nastavte -> Text.
   4. Kliknite na tlačidlo Spresniť.
    • V časti "Oddeľovač desatinných miest:" nastavte -> " , " zmenu potvrdte kliknutím na tlačidlo OK.
   5. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 5. Ak máte súbor naimportovaný, uložte si vo formáte xls resp. xlsx kliknutím na tlačidlo Súbor -> Uložiť. (Viac informácií o importe a exporte údajov z textu sa dočítate v tomto návode: )
Ďalej postupujte v príprave súbore pre import kariet do aplikácie iKelp Predajca týmto návodom: Import skladových kariet zo súboru CSV
Write by Author / Vytvorené by