Pokladňa a Sklad
 

Prvotné naskladnenie tovaru - import príjemky

V tomto návode Vám predstavíme možnosť importu skladových zásob z CSV súboru v prípade, že na aplikáciu iKelp Predajca prechádzate z iného softvéru. Ak viete v pôvodnom softvéri vyexportovať skladové karty aj s ich stavom, ponúkame Vám návod na to, ako je možné tento tovar jednoducho prijať do aplikácie bez nutnosti ručného nahadzovania stavov. Pozor, tento návod vychádza z predpokladu, že skladové karty už máte v aplikácii naimportované. 

Nastavenie, založenie druhu dokladu

 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Sklady -> Druhy dokladov.
 3. V hornej časti okna v pravej časti tabuľky sa nachádza filter, vyberte sklad na ktorý budete naskladnovať tovar.
 4. Vytvorte nový druh pre príjem. Odporúčame druh vytvoriť pre lepšie odlíšenie prvotného naskladnenia od ostatných skladových pohybov. (Vytvorte druh "Skladová príjemka" s pomenovaním napr. "Prvotné naskladnenie" a maskou "PrN<y><C4>". Viac informácií o nastavení typov a druhov dokladov sa dočítate v návode Nastavenia - moduly, typy a druhy dokladov.)

Import príjemky

Pred prvým importovaním skladových kariet Vám odporúčame vykonať zálohu dát aplikácie, aby bolo možné sa v prípade problému vrátiť späť. Pred samotným importom je potrebné v nastaveniach aplikácie pridať tzv. Addins, pomocou ktorých je možné import vykonať. Addins je možné pridať kliknutím na možnosť Rozšírenia, v strome nastavení a následným kliknutím na tlačidlo Pridať, pridajte "Základné" a "Základné pre import".

 1. Kliknite na ikonu "P" na paneli aplikácie.
 2. Kliknite na ikonu "I" z ponuky vyberte možnosť Import z CSV[kod;mnozstvo;cena;nazov*;MJ*;SN*]. (V [ ] zátvorke je popísaný vzor CSV súboru pre import: kod - kód skladovej karty, mnozstvo - prijímané množstvo, cena - cena za príjem bez DPH, nazov - názov tovaru, MJ - merná jednotka, SN - výrobné čísla, pričom parametre označené * nie sú povinné. Ďalšie informácie o príprave CSV súboru sa dočítate v návode Import skladových kariet zo súboru CSV.)
 3. Vyberte pripravený CSV súbor, kliknite na tlačidlo Open.
 4. Označte súbor ktorý budete importovať, kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo Import a z ponuky vyberte druh pohybu ktorým budete prvotný príjem realizovať. (Vo vzorovom prípade sa jedná o druh Prvotné naskladnenie.)
 5. V zobrazenom okne potvrďte import označených dokladov do jedného.
 6. Po importe vyberte kontakt z adresára. (Odporúčame založiť Vašu spoločnosť v adresári a túto vybrať pri prvotnom naskladnení tovaru.)
 7. Skontrolujte, či sa v pravom hornom rohu v časti Imp. pol. nenáchadzajú položky ktoré neboli spárované zo skladovými kartami. (Viac informácií o nespárovaných položkách importu sa dočítate nižšie.)
 8. Skontrolujte položky, skladové ceny a kliknite na tlačidlo Uložiť.

Možné problémy pri importe

Pri importe skladových kariet sa môže stať, že sa nepodarí niektoré skladové karty správne spárovať zo založenými kartami v databáze. Tento stav zistíte tak, že v pravej hornej časti sa po naimportovaní položiek nachádza tlačidlo s názvom Imp. pol. ktoré je označené červenou farbou. Po kliknutí na toto tlačidlo sa Vám zobrazí zoznam skladových kariet ktoré nie je možné spárovať.
Spárovanie skladových kariet
 1. V záložke Imp. pol. kliknite do stĺpca Skl. karta -> Enter.
 2. Zo zoznamu skladových kariet vyberte kartu ktoré chcete s importovanou kartou spárovať a kliknite na tlačidlo Vybrať.
 3. Spárovani kariet potvrdíte kliknutím na tlačidlo Presun.
Import kariet s výrobnými číslami
 1. Pripravte si SCV súbor so skladovými kartami. Pozor, v prípade, že robíte import kariet s výrobnými číslami sa karta nachádza v CSV súbore toľko krát koľko položiek s VČ máme na sklade. Ak budete importovať napr. položku, ktorej stav na sklade sú dva kusy, táto položka bude v CSV 2 krát s rôznymi VČ.
 2. Postup importu je popísaný vyššie.
 3. Po naimportovaní skladových kariet si viete pozrieť kliknutím na tlačidlo "V" pred názvom skladovej karty zoznam výrobných čísiel evidovaných na skladovej karte.
 4. Príjem potvrdíte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

Write by Author / Vytvorené by