Pokladňa a Sklad
 

Automatické sťahovanie aktualizácií

Čo získavate ako užívateľ aplikácie:

  • pracujete vždy s aktuálnou verziou aplikácie
  • nové verzie Vám prinášajú nové funkcie a zlepšenia
  • rýchlejšie získate výsledky spätnej väzby od užívateľov
  • sťahovanie aktualizácií prebieha iba v čase, kedy nie je zaťažená linka, užívateľ teda nie je obmedzovaný pri práci na internete

Funkcia automatického sťahovania aktualizácií zabezpečuje:

  • zisťovanie dostupnosti novej verzie aplikácie na webe
  • automatické stiahnutie inštalácie z webu (užívateľ nemusí hľadať novú verziu na webe)
  • v prípade vypnutia a zapnutia počítača pokračuje sťahovanie inštalácie na mieste, kde bolo prerušené
  • notifikácia o dostupnosti novej verzie a stiahnutej inštalácii
  • spustenie inštalácie "na jeden klik" (inštaláciu zvládne aj obsluha bez technických znalostí)

Automatické sťahovanie aktualizácií vyžaduje aktívne pripojenie na internet. V nastaveniach aplikácie je možné túto funkciu vypnúť.

Write by Author / Vytvorené by