Pokladňa a Sklad
 

Doplnenie výstupov pre tlač nefiskálnych dokladov

V prípade, že pre vás zo zákona nevyplýva povinnosť používať na tlač dokladov fiskálnu registračnú pokladnicu alebo tlačiareň, je možné v aplikácii tlačiť potvrdenia o prijatej hotovosti aj na POS účtenkovej tlačiarni. Ak však aplikáciu už máte nainštalovanú a máte povytvárané a ostatné nastavenia, je potrebné v aplikácii tieto výstupy ručne vytvoriť. (Toto je potrebné len v prípade, že už máte aplikáciu dlhšiu dobu nainštalovanú a používate je. Ak sa jedná o úplne novú inštaláciu, s vytvorením novej databázy, tieto výstupy sa v aplikácii automaticky založia.)

Nastavenie výstupov

Výstupy pre tlač nefiskálnych dokladov je potrebné vytvoriť v nastaveniach aplikácie.

 1. Kliknite na tlačidlo Nastavenia v menu aplikácie a opäť vyberte možnosť Nastavenia.
 2. V časti Výstupy kliknite na ikonu + čím sa zobrazí podrobnejšia ponuka. 
 3. Kliknite na možnosť POS Predaj a opäť možnosť POS Predaj. Zobrazí sa zoznam výstupov definovaných v aplikácii.
 4. Pre pridanie nových kliknite na tlačidlo Pridať. Je potrebné pridať dva výstupy. Po kliknutí na tlačidlo sa v zozname výstupov ako posledný pridá nový výstup.
  1. Pridanie výstupu - Účtenka, potvrdenie o odložení - podrobne.
   1. Upravte Názov prvého pridaného výstupu na Účtenka, potvrdenie o odložení - podrobne.
   2. Typ je potrebné nastaviť na Účtenka, potvrdenie o odložení.
   3. Následne kliknite na ikonu poznámky v stĺpci N daného výstupu, čím sa zobrazia podrobnejšie nastavenia.
   4. Otvorte si záložku Zdroj a skopírujte sem nastavenia pre daný výstup ktoré nájdete nižšie v tomto návode.
  2. Pridanie výstupu - Účtenka, bez ERP / VPR
   1. Upravte Názov druhého pridaného výstupu na Účtenka, bez ERP / VPR.
   2. Typ je potrebné nastaviť na Účtenka, fiskálny doklad.
   3. Následne kliknite na ikonu poznámky v stĺpci N daného výstupu, čím sa zobrazia podrobnejšie nastavenia.
   4. Otvorte si záložku Zdroj a skopírujte sem nastavenia pre daný výstup ktoré nájdete nižšie v tomto návode.

Obidva pridané výstupy je následne potrebné aktivovať a pôvodné deaktivovať. Tento postup je ďalej popisovaný v návode Tlač nefiskálnych dokladov na účtenkovej tlačiarni.

Zdroj - Účtenka, potvrdenie o odložení - podrobne

Vystup.lPolozkyZlavaHod=.NULL.
Vystup.lPolozkyMn1Nezobrazuj=false
Vystup.lDokladOdbObjed=.NULL.
Vystup.lDokladDodavatel=true
Vystup.lDodavatelUcet=false
Vystup.lDodavatelRegister=false
Vystup.lDodavatelZastupca=false
Vystup.lDatumCas=false
Vystup.lDokladCisloEan=false
Vystup.nPolozkyFontNazov=0
Vystup.nPolozkyFontKod=0
Vystup.lDokladOdberatel=false
Vystup.lPolozky=true
Vystup.lTitle=true
Vystup.sTitle=Odložný doklad
Vystup.lNefiskal=true
Vystup.lDokladCislo=true
Vystup.sDokladCisloHeader=Odložený doklad
Vystup.lDokladRozpisDPH=false
Vystup.lDokladPolozkySumar=true
Vystup.lDokladKategoria=false
Vystup.lDokladNazov=false
Vystup.lDokladPoznamka=false
Vystup.lDeviceName=false
Vystup.lDokladCisloSkratene=true
Vystup.lDokladCisloViaz=false
Vystup.lNoERP=true
Vystup.sDeviceCode=POSPrinter

Zdroj - Účtenka, bez ERP / VPR

Vystup.lNefiskal=false
Vystup.sDeviceCode=POSPrinter
Vystup.lPolozkyZlavaHod=.NULL.
Vystup.lPolozkyMn1Nezobrazuj=false
Vystup.lDokladOdbObjed=.NULL.
Vystup.lDokladDodavatel=true
Vystup.lDodavatelUcet=false
Vystup.lDodavatelRegister=false
Vystup.lDodavatelZastupca=false
Vystup.lDatumCas=false
Vystup.lDokladCisloEan=true
Vystup.nPolozkyFontNazov=0
Vystup.nPolozkyFontKod=0
Vystup.lDokladOdbObjed=false
Vystup.lPolozky=true
Vystup.lPolozkyHlavicka=false
Vystup.lDokladCisloSkratene=true
Vystup.lDokladKategoria=true
Vystup.lDeviceName=true
Vystup.lUhrady=true
Vystup.lUhradySumCelkom=true
Vystup.lNoERP=true

Write by Author / Vytvorené by