Pokladňa a Sklad
 

iKelp Predajca - aplikácia sa nedá spustiť, ako postupovať?

V tomto krátkom článku Vám predstavíme postup, ktorý je potrebné vykonať v prípade, že aplikáciu iKelp Predajca nie je možné spustiť.

Najčastejši dochádza k problémom zo spustením aplikácie ak bol počítač nekorektne vypnutý napr. pri výpadku prúdu, násilnom vypnutí a pod. Problém môže rovnako nastať aj ak používate sieťovú verziu aplikácie a nastane problém, výpadok siete pri práci s aplikáciou, prípadne iný hardvérový problém na počítači. Vtedy dochádza k poškodeniu databázových tabuliek, prípadne nekorektnému zápisu indexov do nich.

Možné hlásenia ktoré sa môžu pri spustení alebo práci s aplikáciou zobrazovať ak nastal niektorý z vyššie uvedených problémov.

 • Nie je možné overiť heslo.
 • Nepodarilo sa vykonať kontrolu databázy.
 • Nepodarilo sa otvoriť databázové tabuľky.
 • Nepodaril sa zápis. (Hlásenie, ktoré sa môže zobrazovať napr. pri predaji, resp. ukladaní dokladov, skladových pohyboch a pod.)

Ak sa aplikáciu nepodarilo spustiť, ale nezobrazilo sa ani jedno z uvedených hlásení, preverte dostupnosť riešenia v článku Chybové hlásania aplikácie po spustení.

Ak sa pri spustení zobrazilo niektoré z uvedených hlásení, prípadne iné, ktoré jednoznačne určuje poškodenie databázových tabuliek, je potrebné postupovať nasledovne:

 1. Vykonať zálohu dát aplikácie.
  • Aj napriek tomu, že nie je možné sa do aplikácie prihlásiť je možné vykonať zálohu. (Kliknutím na databázu v prihlasovacom okne pravým tlačidlom, sa zobrazí ponuka operácií pre prácu s databázou. Vyberte možnosť Záloha databázy. Následne vyberte adresár pre uloženie zálohy databázy, napr. na pracovnú plochu)
 2. Vykonať reindexáciu databázy.
  • Ak používate sieťové riešenie aplikácie, je potrebné pred vykonaním reindexácie mať aplikáciu vypnutú na všetkých PC!
  • Reindexácia databázy. (Kliknutím na databázu v prihlasovacom okne pravým tlačidlom, sa zobrazí ponuka operácií pre prácu s databázou. Vyberte možnosť Reindexácia.) 
  1. Ak sa zobrazí hlásenie Reindexácia bola úspešne vykonaná, zadajte prihlasovacie údaje a pokračujte v práci s aplikáciou.
  2. Ak sa reindexáciu databázy nepodarilo vykonať, postupujte podľa krokov nižšie.
 3. Obnovenie databázy zo zálohy. 
  • Ak sa nepodarilo vykonať reindexáciu databázy je možné vykonať obnovu databázy zo zálohy. V tomto prípade je však potrebné si uvedomiť, že môže dôjsť k strate niektorých údajov v závislosti na poslednej dostupnej zálohe databázy.
  • Obnovu zálohy databázy popisuje príslušný návod Nastavenie zálohy a obnova databázy v aplikácii iKelp Predajca.
 4. Ak obnovu databázy nie je možné vykonať, či už z dôvodu nedostupnosti zálohy databázy, alebo potrebujete zachovať údaje v databáze, je potrebné kontaktovať Callcentrum spoločnosti Abiset, s.r.o. na tel. čísle 034 239 9544.
  • Pozor, jedná sa o platenú službu, ktorá je účtovaná podľa platného cenníka a účtovaná je každá začatá hodina. V tomto prípade je potrebná dostupnosť internetovej siete nakoľko zásah prebieha prostredníctvom vzdialenej správy.
  • Nakoľko nie je možné vopred určiť rozsah poškodenia, nie je možné opravu garantovať vo všetkých prípadoch, no vo väčšine prípadov je možné opravu vykonať. O priebehu a možnostiach Vás budeme priebežne informovať.

Aby tieto situácie nevznikali, odporúčame Vám si pozrieť článok Ako zvýšiť spoľahlivosť PC POS systému?.

Write by Author / Vytvorené by