Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie aplikácie pre účtovanie bez povinnosti používať ORP/VRP

V tomto návode sa dozviete ako nastaviť aplikáciu iKelp Predajca pre tlač pokladničných dokladov bez nutnosti použitia ORP/VRP. Tento návod vychádza z predpokladu, že prevádzka nemá povinnosť nahlasovať pokladničné doklady na Finančnú správu. Jedná sa o zariadenia, organizácie, ktoré majú výnimku a nie je pri ich prevádzke povinnosť účtovania cez eKasu, ako napr. múzeá, galérie a pod.

Nastavenia aplikácie

Režim účtovania

 1. Kliknite v menu aplikácie na Nastavenia.
 2. Vyberte možnosť Nastavenia.
 3. V strome nastavení kliknite na Externé zariadenia.
 4. Kliknite na ponuku POS Online.
 5. V pravej časti aktivujte možnosť Nevzniká povinnosť používať ERP/VRP.
 6. Zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.

Nastavenie tlačového výstupu

Aplikácia obsahuje súbor prednastavených tlačových výstupov. Nakoľko pri aktívnej eKase, je tlačená hlavička obchodníka priamo z údajov, ktoré sú nahraté v zariadení, aplikácia tento údaj do zariadenia neposiela. Pri účtovaní bez akvívnej eKasy, je potrebné, aby údaje obchodníka posielala na zariadenie - tlačiareň priamo aplikácia z nastavených kontaktných údajov, preto je potrebné toto nastavenie aktivovať.
 1. Kliknite na ikonu + ponuky Výstupy.
 2. Kliknite na ikonu + ponuky POS Predaj.
 3. Vyberte možnosť POS Predaj.
  1. Deaktivujte výstup Účtenka, fiskálny doklad.
  2. Aktivujte možnosť Účtenka, bez ERP / VRP.
 4. Zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.

Nastavenie zariadenia - tlačiarne

 1. Rozkliknite ponuku POS Online kliknutím na ikonu +.
 2. Kliknite na 1- Registračná pokladňa
 3. Kliknite na tlačidlo Nastavenie.
 4. V zobrazenej konfigurácii kliknite na Zariadenia.
 5. Pridajte si zariadenie pomocou pravého tlačidla:
  1. Potvrďte možnosť Aktívne.
  2. Typ nastavte na POS Printer / Tlačiareň objednávok.
  3. Nastavte komunikačné parametre s tlačiarňou.
 6. Zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.
 7. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

 

po vykonaní nastavení je potrebné vypnúť a zapnúť aplikáciu pre aplikovanie nastavení. Po vytvorení predajných položiek je možné následne spraviť testovací predaj.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by