Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie obchodného režimu v iKelp Predajca - dotykový predaj

V tejto videolekcii máme vysvetlené kde v aplikácii iKelp Predajca nastavíme pre dotykové rozhranie predaja obchodný režim. Video rovnako vysvetluje aj nastavenie módu zobrazovania položiek.

Write by Author / Vytvorené by