Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie tlače loga na POS tlačiarni

V tomto návode vám predstavíme, ako  je možné na POS tlačiarni nadefinovať logo, ktoré sa bude tlačiť na dokladoch. Vysvetlíme a predstavíme nastavenia, ktoré je potrebné vykonať na tlačiarni, ako aj tie, ktoré je potrebné vykonať priamo v aplikácii.

Stiahnutie aplikácie k tlačiarni

Na to, aby bolo možné tlačiť logo na dokladoch je potrebné logo nahrať priamo do tlačiarne. Z aplikácie sa len posiela príkaz na jeho vytlačenie s poradovým číslom loga, resp. sekvenciou na vytlačenie konkrétneho loga. (V POS tlačiarni môže byť log nastavených viacero a z aplikácie sa posiela len číslo, resp. identifikátor toho, ktoré sa má tlačiť.) Aplikáciu pre nastavenie konkrétneho modelu tlačiarne odporúčame stiahnuť zo stránky výrobcu zariadenia. V prípade POS tlačiarní EPSON vám stiahnutie a inštaláciu aplikácie bližšie priblíži aj tento návod Nastavenie znakovej sady na tlačiarňach EPSON.

Nastavenie loga v zariadení

Nakoľko každá tlačiareň má iné nastavenia a inú obslužnú aplikáciu, skúsime vám nastavenie priblížiť na POS tlačiarni EPSON, konkrétne model TM-T88V. Podľa postupu vyššie sme si stiahli aplikáciu pre konfiguráciu tlačiarne. Po spustení aplikácie a jej spojení s tlačiarňou je postup nasledovný.

 1. V časti Ukladanie log je potrebné nahrať logo. Toto je možné nahrať kliknutím na tlačidlo Pridať.
 2. Následne vyberte logo v požadovanom formáte. (Logo musí byť uložené ako obrázok vo formáte *.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.GIF, *.PNG)
 3. Ďalej je možné nastaviť jeho veľkosť a kvalitu v akej sa má logo tlačiť. (Monochromatický, alebo multiplexový režim, jas, hustota ...)
 4. Pridanie loga potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK.
 5. Následne sa zobrazí tzv. Nastavenie kódov klávesy. Toto nastavenie slúži na identifikovanie daného loga v zariadení, aby aplikácia vedela, ktoré sa má pri tlači použiť. Nastavenie potvrdíte kliknutím na tlačidlo OK. (Pokiľ nepotrebujete nastavenia meniť z nejakého dôvodu, odporúčame ich ponechať bez zmeny.)
 6. Po vykonaní nastavení je možné logo vytlačiť cez skúšobnú tlač. Potvrdenie nahratia loga do tlačiarne je potrebné vykonať kliknutím na tlačidlo Uložiť do tlačiarne.

Definovanie tlače loga v aplikácii iKelp

Ak už bolo loga nahraté do zariadenia, je potrebné v aplikácii nadefinovať kód, resp. kľúč loga ktoré chceme tlačiť. V tlačiarni ich totiž môže byť definovaných viacero.

 1. Spustite si aplikáciu iKelp POS Manažér.
 2. Otvorte si konfiguráciu daného zariadenia. 
 3. Pre aktivovanie zobrazenia možností pre definovanie loga je potrebné v bode 3. Zobrazené nastavenia aktivovať možnosť pre zobrazenie rozšírených nastavení výberom možnosti - Áno.
 4. Následne v bode 4. Účtenka v časti Tlač loga nadefinujte, v ktorej časti dokladu sa má logo tlačiť. (Tlač je možné nastaviť v hornej, alebo dolnej časti dokladu.)
 5. V bode 2. Tlačiareň2. Tlačiareň, je následne potrebné definovať logo, ktoré sa má tlačiť. Po výbere typu tlačiarne sa automaticky predgeneruje sekvencia príkazov pre tlač loga s prednastavenými hodnotami. 
  • Sekvencia príkazov je zhodná pri tlačiarňach EPSON a SAMSUNG. Prednastavená sekvencia pre tlač loga je 29, 40, 76, 6, 0, 48, 69, 32, 32, 1, 1, kde práve hodnota 32, 32 určuje kľúč pre tlač loga nahraného v tlačiarni. (Rovnaký kľúč bol použitý pri nahrávaní loga do tlačiarne.)
  • V prípade starších tlačiarní nie je možné logo do tlačiarne nahrať ako NV graphics. Vtedy sa logo nahráva ako NV bitmaps a v tomto prípade je sekvencia pre tlač loga iná a je potrebné ju nadefinovať ručne. Sekvencia pre tlač loga je 28, 112, 1, 0 kde 1 určuje poradové číslo loga ktoré sa má tlačiť. Tento spôsob nastavenia sa však uplatňuje hlavne pri starších modeloch tlačiarní.
 6. Ostatné nastavenia, ktoré je možné nadefinovať napr. priamo v ovládačoch k danej tlačiarni sa pri komunikácii aplikácie iKelp s tlačiarňou neaplikujú.

Write by Author / Vytvorené by