Pokladňa a Sklad
 

Počiatočné nastavenia

Po inštalácii sú v aplikácii predvolené niektoré nastavenia podľa najčastejšie používaných možností. Aplikáciu je však možné nastaviť podľa Vašich požiadaviek. Je však dôležité aby každá prevádzka (aj tá najjednoduchšia) mala aspoň tieto štyri základne nastavenia:

Nastavenia nájdete v okne Nastavenia programu, ktoré zobrazíte kliknutím na možnosť Nastavenia v hlavnom menu aplikácie a následným kliknutím na možnosť Nastavenia.

  1. Predajca - v tomto nastavení sú vidieť informácie o registrácii a ďalšie nastavenia, z ktorých je podstatné najmä nastavenie, či prevádzkujete firmu ako Platca DPH alebo Neplatca DPH.

   Na nasledujúcom obrázku je vidieť okno Nastavenie programu, ktoré je rozdelené na dve hlavné časti. V ľavej časti sú kategórie nastavenia a v pravej časti sú jednotlivé nastavenia k danej kategórii. Kliknutím na názov kategórie v ľavej časti zobrazíte na pravej strane nastavenia. Kliknutím na malý štvorček so znamienkom + vedľa kategórie nastavenia sa zobrazia podrobnejšie kategórie danej kategórie nastavenia.

Nastavenie_predajca

  1. Nastavenia - Zálohovanie

   Viac o tomto nastavení sa dozviete v návode Záloha a obnova databázy.

  2. Nastavenia - Kontaktné údaje- v tomto nastavení by ste mali zapísať všetky informácie o vašej firme. Tieto informácie budú následne zobrazované na všetkých dokladoch.

   V záložke Ďalšie môžete vyplniť doplňujúce informácie (napríklad názov banky, číslo účtu, ...).

Nastavenie_kontaktne_udaje

  1. Nastavenia - Sklady - tu môžete nastaviť aké typy skladov budete používať. Pri kliknutí na niektorý sklad v zozname skladov a zaškrtnutím zaškrtávacieho okienka FIFO sklad, budete používať pre vybraný sklad typ FIFO. V prípade, že chcete aby tento sklad bol typu priemerovaný skladtak nechajte toto zaškrtávacie okienko nezaškrtnuté.

   Predvolene je nastavený typ skladu ako priemerovaný a odporúčame si toto nastavenie ponechať.

Nastavenie_sklady

Tieto prvé nastavenia popisuje aj nasledovné video.

Write by Author / Vytvorené by