Pokladňa a Sklad
 

Posielanie dokladov emailom z aplikácie iKelp Predajca Cloud

V tomto článku Vám predstavíme, ako je možné vytvorenie PDF dokumentu a jeho následné odoslanie emailom priamo z aplikácie iKelp Predajca Cloud.

Popis scenára

V aplikácii iKelp Cloud máte vytvorený doklad napr. faktúru, dodací list, výdajku a pod. a potrebujete tento doklad poslať emailom ako prílohu. Na to, aby ste PDF dokument mohli vytvoriť a poslať, je potrebné si do Vášho počítača doinštalovať aplikáciu s názvom TSPrint Client. (Bližšie informácie o inštalácie aplikácie sa dočítate v návode Inštalácia aplikácie TSPrint Client)

Vytvorenie a odoslanie dokladu emailom

  1. Spustite aplikáciu iKelp Predajca Cloud.
  2. Vyberte si doklad ktorý potrebujete odoslať emailom. (Emailom je možné poslať ktorýkolvek doklad ktorý je možné tlačiť na klasickej tlačiarni).
  3. Kliknite na tlačidlo Tlač.
  4. Zobrazí sa Vám okno s ponukou nainštalovaných tlačiarní, vyberte tlačiareň s názvom "TSPrint PDF".
  5. V zobrazenom okne aplikácie TSPrint vyberte v časti Local Actions -> Send E-mail.
  6. V prípade nainštalovaného poštového klienta (napr. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, MailStore ...) sa Vám automaticky otvorí okno na zaslanie nového emailu s pripojenou prílohou. 

Ak sa Vám po kliknutí na tlačidlo Send E-mail zobrazí nasledovné hlásenie, nemáte nainštalovanú žiadneho poštového klienta a je potrebné ho doinštalovať. V prípade, že aplikáciu nainštalovať neviete, kontaktujte Vášho IT správcu.

V prípade, že používate emailové konto gmail a internetový prehliadač Google Chrome, je možné tento prehliadač nastaviť ako poštového klienta.

Zobrazenie hlásenie pri pokuse o poslanie dokladu emailom v prípade že nemáte nainštalovaného poštového klienta.

Pokus o odoslanie dokladu ako prílohy v emaile ak nie je nainštalovaný poštový klient.

 

 

 

 

Write by Author / Vytvorené by