Pokladňa a Sklad
 

Pre tohto klienta nemáte voľné licencie

V tomto návode vám vysvetlíme, čo toto hlásenie znamená a ako takúto situáciu ak sa hlásenie zobrazí pri spustené aplikácie riešiť.

Prečo sa mi hlásenie zobrazilo pri spustení aplikácie?

Dôvodov, prečo sa toto hlásenie môže zobraziť je viacero. V databáze aplikácie je licencia viazaná na dané PC a jeho názov. Toto hlásenie sa môže zobraziť vtedy ak:

 • Došlo k premenovaniu PC - či už z dôvodu nastavení v rámci lokálnej siete, alebo preinštalovania a PC sa mohlo stať, že sa názov PC zmenil. Aplikácia dočasne pridelí takémuto klientovi licenciu. Ak však po čase nedôjde k uvoľneniu licencie z pôvodného PC, zobrazí sa toto hlásenie pri spustení.
 • Došlo k rozšíreniu počtu PC - v rámci sieťového riešenia sa zvýšil počet PC, ale nenavýšil sa počet klientov zakúpených v licencii. Po pripojení nového klienta sa mu automaticky pridelí dočasná licencia. Ak však nedôjde ani po určitom čase k aktualizácii licencií, aplikácia niektorého z klientov zablokuje, aby bol zabezpečený počet klientov v rámci zakúpenej licencie.
 • Došlo k preneseniu databázy na iné PC - databáza bola prenesená na nové PC. Či už z dôvody výmeny HW, prípadne iného problému.

Ako situáciu riešiť?

Riešenie pri sieťovej inštalácii

V prípade, že používate sieťovú inštaláciu aplikácie, máte teda aplikáciu na viacerých PC, spustite aplikáciu na niektorom z PC, kde nie ste obmedzený licenciou.

 1. Kliknite na možnosť Pomoc v menu aplikácie a vyberte možnosť Licencie
 2. Kliknite na tlačidlo Klienti.
 3. Po zobrazí sa formulár so zoznamom klientov, ktorí sa prihlasovali do databázy spolu s informáciou o počte použitých, dostupných a dočasne pridelených licencií.
  1. Použité - počet použitých licencií, licencií viazaných na klientov. Zvyčajne býva počet dostupných a použitých licencií rovnaký. Môže sa líšiť vtedy, ak máte zakúpených licencií pre viac klientov ako sa aktuálne používa.
  2. Dostupné - počet klientov zakúpených licenciou. 
  3. Nadlimit - licencie, ktoré boli pridelené dočasne, nad rámec počtu klientských licencií. Ak sa zobrazuje niektorý klient v stave Dočasná nad počet, je potrebné rozšíriť licenciu pre viac PC, prípadne niektorého klienta na ktorého je viazaná licencia deaktivovať. 
 4. Licenciu z neaktívneho klienta uvolníte tak, že kliknete na daného klienta, daný záznam pravým tlačidlom myši a z ponuky vyberiete možnosť Deaktivovať. (Prípadne kliknite na tlačidlo Úkony a vyberte možnosť Deaktivovať.)
 5. Takto deaktivovaná licencia sa automaticky presunie na iného klienta, ktorému bola pridelená dočasná licencia.
 6. Teraz je možné sa prihlásiť do aplikácie, klientská licencia bola uvolnená.

Riešenie pri jednopočítačovej inštalácii

Ak máte aplikáciu nainštalovanú len na jednom PC a zobrazí sa toto hlásenie, nemáte možnosť prihlásiť sa do aplikácie z iného PC a len upraviť nastavenia. V tomto prípade je potrebné spustiť aplikáciu s parametrom Licencie. Následne sa zobrazí formulár licencií, kde je rovnako možné klienta, ktorý má pridelenú licenciu deaktivovať aby sa táto uvolnila pre ďalšie PC. 

 1. Kliknite na ikonu aplikácie pravým tlačidlom myši, aby sa zobrazila rozšírená ponuka.
 2. Zo zobrazenej ponuky kliknite na možnosť Vlastnosti (Properties).
 3. V časti Cieľ (Target) doplňte na koniec riadku parameter "licencie".
   • Tip: V závislosti od operačného systému môže zadaný príkaz vyzerať napr. takto: "C:\Program Files (x86)\iKelp\Predajca\kelp.exe" licencie
 4. Kliknite na tlačidlo Použiť (Apply).
 5. Spustite aplikáciu iKelp Predajca. Zobrazí sa formulár s licenciami a v spodnej časti sa nachádza tlačidlo Klienti.
 6. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár zo zoznamom klientov, ktorí sa prihlasovali do databázy spolu s informáciou o počte použitých, dostupných a dočasne pridelených licencií.
  1. Použité - počet použitých licencií, licencií viazaných na klientov. Zvyčajne býva počet dostupných a použitých licencií rovnaký. Môže sa líšiť vtedy, ak máte zakúpených licencií pre viac klientov ako sa aktuálne používa.
  2. DostupnDostupné - počet klientov zakúpených licenciou. 
  3. Nadlimit - licencie, ktoré boli pridelené dočasne, nad rámec počtu klientských licencií. Ak sa zobrazuje niektorý klient v stave Dočasná nad počet, je potrebné rozšíriť licenciu pre väčší počet PC, prípadne niektorého klienta na ktorého je viazaná licencia deaktivovať. 
 7. Licenciu z neaktívneho klienta uvolníte tak, že kliknete na daného klienta, daný záznam pravým tlačidlom myši a z ponuky vyberiete možnosť Deaktivovať(Prípadne kliknite na tlačidlo Úkony a vyberte možnosť Deaktivovať.)
 8. Takto deaktivovaná licencia sa automaticky presunie na iného klienta, ktorému bola pridelená dočasná licencia.
 9. Vypnite aplikáciu iKelp Predajca.
 10. Opäť si otvorte vlastnosti ikony pre spustenie aplikácie a odstráňte parameter "licencie" pre spustenie.
 11. Spustite aplikáciu a prihláste sa. 

Ostatné parametre pre spustenie aplikácie sú popísané v článku Parametre spustenia aplikácie

Write by Author / Vytvorené by