Pokladňa a Sklad
 

Prechod z neplatcu na platcu DPH

V tomto návode Vám predstavíme postupnosť krokov, ktoré je potrebné vykonať v prípade, že Vaša spoločnosť prešla z neplatcu na platcu DPH.

Pozor!

 • Pred vykonaním týchto zmien odporúčame vykonať zálohu databázy! 
 • Nakoľko dochádza aj k zmene obchodných údajov vstupujúcich do licencie, je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie spoločnosti Abiset s.r.o. ohľam úpravy údajov a pripravenia nových licencií.

Nastavenia

Na to, aby aby bolo možné správne aplikáciu používať, je potrebné vykonať niekoľko nastavení:

 1. Zmena základného nastavenia z neplatcu na platcu DPH.
  1. Vyberte v menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V pravej časti v sekcii Ďalšie nastavenia nastavte - Platca DPH.
 2. Nastavenie prednastavenej DPH pre novo založené skladové karty
  • V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Doklady, v pravej časti v sekcii DPH nastavte prednastavenú príslušnú výšku DPH.
 3. Vytvorenie novej finančnej pokladne.
  1. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Financie -> Peňažné pokladne, zobrazí sa zoznam finančných pokladní.
  2. Kliknite na aktívnu pokladňu (prednastavený názov Pokladňa) a zmeňte jej názov napr. na "Pokladňa - old".
  3. Kliknutím na tlačidlo Pridať založte novú pokladňu.
   1. Na otázku, či majú byť v novej pokladni, banke vytvorené rovnaké druhy úhrad odpovedzte ÁNO.
   2. Nastavte zdielanie novej pokladne pre Eshop! (Nastavenie platí len v prípade použitia s aplikáciou POS Mobile.)
  4. Nadefinujte novú pokladňu On-line zariadeniu.
   1. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte možnosť Externé zariadenia -> POS On-line - 1 - Registračná pokladňa.
   2. V záložke Všeobecné časti "Zápis platidiel do pokladne" zmente nadefinovanú pokladňu z "Pokladňa - old" na "Pokladňa".

Úprava na skladových kartách

 1. Zmena hladiny DPH na existujúcich skladových kartách.
  1. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
  2. Označte skladové karty na ktorých chcete zmeniť DPH. Pozor, pri zmene je potrebné označiť len karty, ktorým v danom momente nastavujete rovnakú DPH. (Nie všetky karty musia mať rovnakú výšku DPH, niektoré karty môžu mať okrem 20% DPH napr. 10% DPH prípadne 0% DPH v závislosti od predávaného tovaru.)
  3. Kliknite pravým tlačidlom do zoznamu skladových kariet, zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť "Hromadná úprava cien".
  4. V zobrazenom formulári nastavte, ktorá predajná cena zostane pri zmene zachovaná. (V našom prípade to bude cena "S DPH", vo väčšine prípadov nie je požadované aby sa navyšovala predajná cena s DPH. Preto táto ostane nezmenená a k nej sa dopočíta cena bez DPH.)
  5. Ďalej nastavte, ktorá cenová hladina bude opravená. (V našom prípade to bude cenová hladina č. 1.)
  6. Nastavte výšku DPH na skladovej karte. (V našom prípade sa jedná o 20% DPH.)
  7. Všetky zmeny potvrdíte kliknutím na tlačidlo Zmeň.
Ďalšie informácie o možnostiach zmien cien na skladových kartách sa dočítate v článku Hromadná zmena DPH na skladových kartách.

Odporúčania

 1. Skontrolovať či sa na dokladoch (faktúra, dodací list) tlačí vyobrazenie DPH.
 2. V prípade, že používate On-line predaj, zmeniť údaje v hlavičke fiskálnej tlačiarne alebo registračnej pokladnice. (Pre vykonanie tohto zásahu je potrebné kontaktovať servisnú organizáciu pre dané zariadenie.)
Hromadná zmena DPH na označených skladových kartách.

Zmena nastavení.

Write by Author / Vytvorené by