Pokladňa a Sklad
 

Doplnenie údajov IBAN a SWIFT na odberateľskú faktúru

Tlačíte faktúry Vaším odberateľom ale na faktúrach sa nezobrazuje informácia o IBAN a SWIFT kóde? V tomto návode Vám predstavíme, kde je tento údaj v aplikácii potrebné zaevidovať v prípade, že používate jeden, ale aj viacero bankových účtov.

Nastavenia

Túto informáciu doplníte v nastaveniach aplikácie v časti kontaktné údaje. Toto nastavenie je platné v prípade, že pri vystavovaní faktúr v záložke Údaje -> Číslo účtu/banka ponechávate nastavenia pre banku -- Prednastavená --. (Toto je najčastejšia situácia v prípade, že v aplikácii používate len jeden bankový účet. Scenár viacerých bankových účtov je popísaný nižšie.)

  1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Kontaktné údaje.
  3. V pravej časti vyberte záložku Ďalšie.
Na obrázku vidíte nastavenie kontaktných údajov v časti Kontaktné údaje.

Nastavenie kontaktných údajov, kontrétne informácií o banke a bankovom účte

V prípade, že v aplikácii používate a evidujete viacero bankových účtov a pri vystavovaní faktúr Vašim odberateľom definujete, ktorá banka bude na faktúre tlačená, je potrebné tieto údaje vyplniť v časti Financie v nastaveniach.
  1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
  2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Financie -> Bankové účty.
  3. V pravej časti vyplnte informácie o jednotlivých bankových účtoch.

V prípade viacerých bankových účtov môžte zafajknutím príznaku Pr. povedať, ktorý sa bude používať ako prednastavený na novo vytváraných odberateľských faktúrach.

Na obrázku vidíte nastavenie viacerých bankových účtov v časti Financie.
Nastavenie informácií o bankových účtoch v časti Financie
Write by Author / Vytvorené by