Pokladňa a Sklad
 

Externý zákaznícky displej

V tomto návode vám predstavíme, akým spôsobom je možné v aplikácii nastaviť externý displej pre zákazníka a ktoré typy displejov je možné použiť.

Podporované zariadenia

Ako externý displej je možné použiť zariadenie, ktoré podporuje komunikačný protokol Bixolon, štandard CD 5220 alebo displeje VFD. (Napr. VFD 650 prípadne 450.) Externý displej je pripojený priamo k PC pomocou sériového alebo USB portu. Následne sa v aplikácii nastaví port, pod ktorým sa zariadenie zobrazuje v zozname pripojených zariadení OS.

Nastavenie v aplikácii

Aby bolo možné v aplikácii zariadenie používať, je potrebné v nastavení daného On-line zariadenia aktivovať nastavenie Zákaznícky displej - Zariadenie

Nastavenie pripojeného zariadenia

Komunikačné parametre zo zariadením, je potrebné nastaviť v aplikácii iKelp POS Manažér. 

  1. Konfiguráciu aplikácie iKelp POS Manažér zobrazíte v menu aplikácie iKelp Predajca kliknutím na tlačidlo Nastavenia -> Nastavenia -> Externé zariadenia -> POS Online
  2. Zobrazte konfiguráciu daného fiskálneho zariadenia (tlačiarne) a kliknite na tlačidlo Nastavenia v záložke Všeobecné.
  3. V záložke Zariadenia pridajte nové zariadenie kliknutím na šípku vedľa tlačidla Zariadenia a z ponuky vyberte možnosť Pridať zariadenie.
  4. Dané zariadenie je potrebné aktivovať a ako typ zariadenia nastavte Displej. Ďalšie informácie o nastaveniach POS Manažér - konfigurácia displeja.
  5. V pravej časti nastavte Kód zariadenia. (Kód zariadenia je možné zvoliť lubovoľný, nemal by však obsahovať medzery a diakritiku. Tento kód je dôležitý v prípade, že je v aplikácii v rámci jednej databázy nakonfigurovaných viacero fiskálnych zariadení. Kódom sa definuje, ku ktorému zariadeniu je displej priradený. V záložke nastavení daného fiskálneho zariadenia je následne potrebné priradiť v časti Kód externého displeja kód pod ktorým je displej v systéme definovaný.)
  6. Ďalej je potrebné nastaviť komunikačné parametre zo zariadením. (Bližšie informácie ohľadom nastavení komunikačných parametrov zo zariadením sa rovnako dozviete v návode POS Manažér - konfigurácia displeja.)
  7. Vykonané nastavenia je potrebné potvrdiť kliknutím na tlačidlo Uložiť v nastaveniach aplikácie POS Manažér a následne aj v zobrazenom okne nastavení aplikácie Predajca.

V prípade, že definujete displej len pre jedno zariadenie, nie je potrebné v konfigurácii fiskálneho zariadenia definovať kód displeja na zariadení. Displej sa k zariadeniu automaticky priradí. V prípade, že je fiskálnych zariadení definovaných viac, je potrebné ku konkrétnemu zariadeniu nadefinovať kód displeja, nastavenie Kód externého displeja.

Write by Author / Vytvorené by