Pokladňa a Sklad
 

Hlásenie aplikácie: Nie sú nastavené inventúrne druhy!

Máte v aplikácii iKelp Predajca vytvorený nový sklad na ktorom sa chystáte spraviť inventúru, ale pri pokuse o vytvorenie inventúry sa zobrazí hlásenie "Nie sú nastavené inventúrne druhy!"?.

Zobrazenie hlásenia aplikácie pri vytváraní inventúry na novom sklade.

Hlásenie aplikácie pri nenastavenom druhu pre inventúru na novom sklade

Popis riešenia

  1. Skontrolujte v nastaveniach aplikácie, či na danom sklade máte vytvorené druhy pohybov pre inventúrny príjem a inventúrny výdaj.
  2. Ak na danom sklade druhy pohybov vytvorené máte, je potrebné ich nastaviť aby systém vedel, ktoré druhy pohybov má pri inventúre použiť.
    1. V nastaveniach aplikácie v časti Sklady -> Inventúry, nastavte sklad pre ktorý budete definovať druhy pohybov.
    2. Následne nastavte druh pre inventúrny príjem a inventúrny výdaj.
    3. Zmeny potvrdte kliknutím na tlačidlo Uložiť.

 

Write by Author / Vytvorené by