Pokladňa a Sklad
 

Inštalácia digitálne nepodpísaných ovládačov na 64-Bit Windows 8.1 a Windows 10

V tomto návode Vám predstavíme ako je možné do operačného systému Windows 8.1 nainštalovať digitálne nepodpísané ovládače, resp. ovládače od výrobcu ktorý nepotvrdil svoju totožnosť certifikačnej autorite. Bližšie informácie o podpisoch ovládačov, získate aj na stránke Microsoft, konkrétne 

Popis situácie

Táto situácia môže nastať, ak inštalujete ovládače k niektorým fiskálnym tlačiarňam, prípadne iným zariadeniam s ktorými je možné pracovať v aplikácii iKelp Predajca. Ale aj rôznych iných zariadení.

64-bitové verzie Windows vyžadujú inštaláciu digitálne podpísaných ovládačov. Problémom je, že v súčasnej dobe väčšina výrobcov zariadení k svojim výrobkom nedodáva digitálne podpísané ovládače, resp. tento podpis nebol overený certifikačnou autoritou. Inštaláciou digitálne podpísaných ovládačov sa zvyšuje bezpečnosť, pretože máte záruku, že sa jedná o ovládač vydaný výrobcom k danému zariadeniu, ktorý bol schválený certifikačnou autoritou a nedošlo k jeho pozmeneniu.

Preto aj v prípade inštalácie nepodpísaných, neoverených ovládačov Vám odporúčame inštalovať ovládačov priamo zo stránky výrobcu, prípadne z dôveryhodného zdroja.

Popis riešenia

Na to aby bolo možné v operačnom systéme na 64-Bit Windows 8.1 možné nepodpísané ovládače inštalovať, je potrebné vypnúť overovanie podpisu ovládača. Je teda umožnená inštalácia aj neplatných podpisov.

 1. Pomocou klávesovej skratky Win + C, alebo kliknutím do ľavého dolného roku na obrazovke zobrazíte panel Kľúčové tlačidlá a následne kliknite na tlačidlo Nastavenie (angl. Settings).
 2. V pravom dolnom rohu vyberte možnosť Zmeniť nastavenie počítača (angl. Change PC settings).
 3. Po otvorení ovládacieho panela, vyberte z ponuky možnosť Aktualizácia & Obnovenie (angl. Update & recovery).
 4. V ľavej časti kliknite na tlačidlo Obnovenie (angl. Recovery).
 5. Po kliknutí na dané tlačidlo sa zobrazí v pravej časti sekcia Rozšírené spustenie (angl. Advanced startup).
 6. Kliknite na tlačidlo Reštarovať teraz(angl. Restart now).
 7. Po reštarte sa zobrazí obrazovka s ponukou, vyberte možnosť Riešiť problémy(angl. Troubleshoot).
 8. Následne vyberte z ponuky možnosť Rozšírené možnosti(angl. Advanced options)
 9. Potom možnosť Automatické opravy(angl. Startup Settings).
 10. Nakoľko došlo k zmene niektorých nastavení spúšťania systému, je potrebné posledný krát reštartovať počítač kliknutím na tlačidlo Reštarovať(angl. Restart).
 11. Pri spustení sa zobrazí zoznam nastavení spúšťania systému ktoré je možné zmeniť. Jedným z nastavení je práve kontrola digitálneho podpisu "Disable driver signature enforcement". Nastavenie potvrdíte stlačením klávesy F7 na klávesnici.
 12. Následne sa počítač opäť reštartuje a ak ste postupovali správne, pri ďalšom spustení bude možné inštalovať nepodpísané ovládače bez akéhokoľvek chybového hlásenia. Systém Vás len upozorní, že nemôže overiť vydavateľa softvéru daného ovládača, potvrdením hlásenia inštaláciu spustíte.

Write by Author / Vytvorené by