Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Doklady - Doprava

V časti nastavení Doklady - Doprava a Doklady - Druhy dopravy je možné finančným dokladom definovať príslušné Druhy dopravy. Typ dopravy je možné na doklade nadefinovať ako poznámku, ktorá sa na doklade netlačí. Nastavenie je vhodné v prípade realizovania rozvozu zákazníkom. (Tu je možné nadefinovať napr. Vlastný rozvoz, prípadne Kuriérom. Následne človek, ktorý následne jednotlivé doklady pripravuje ich vie presnejšie zaradiť a pripraviť.) Jednotlivé druhy dopravy je možné definovať už na odbytových dokladoch a pri ich účtovaní sa dané nastavenie prenesie aj na finančný doklad.

Doklady - Doprava

Nastavenia dokladov - Doprava.

 • Dopravy
  • A - druh je aktívny (je ponúkaný v zozname pre vytvorenie nového dokladu).

  • Pr. - definuje, či je daný druh definovaný ako predvolený.

  • Číslo - Poradové číslo druhu v ponúkaných zoznamoch aplikácie (pri vytváraní nového dokladu, v menu a pod.). Ak majú dva druhy rovnaké poradové číslo, ich poradie bude určené abecedne podľa názvu. 
    • Ak majú dva druhy rôzneho typu (napríklad Objednávka a Faktúra) rovnaké poradové číslo, nie je v tom problém, pretože tieto doklady sa zobrazujú v rôznych zoznamoch (Objednávka patrí do odbyty, Faktúra patrí do financií).
  • Názov - názov druhu. Tento názov sa zobrazuje vo výberoch, vo filtroch, na rôznych formulároch.

  • Poč. stav - príslušné nastavenie spôsobu dopravy je ako pokladňa daného druhu a je teda možné zaevidovať počiatočný stav, financií z časti určených na dopravu

  • Mena - definovanie príslušnej meny, v ktorej bude daný spôsob dopravy evidovaný.

  • Kód - kód na základe ktorého je príslušný stav prenášaný do externej aplikácie.

  • Z. pobo. - zdielať daný druh s pobočkou. Pokiaľ používate synchronizačný systém, potom toto nastavenie rozpráva o tom, či sa môže daný druh synchronizovať. 

  • Z. e-shop - zdielať daný druh s internetovým obchodom. Pokiaľ používate synchronizačný systém, potom toto nastavenie rozpráva o tom, či sa môže daný druh synchronizovať.

  • Z. part. - zdielať daný druh s partnerom. Pokiaľ používate synchronizačný systém, potom toto nastavenie rozpráva o tom, či sa môže daný druh synchronizovať.

  • F. - jednotlivým stavom je možné definovať farbu, aby boli od seba aj na prvý pohľad jednoznačne vizuálne odlíšiteľné.

  • Kód - kód na základe ktorého je príslušný stav prenášaný do externej aplikácie. Pokiaľ používate synchronizačný systém, potom toto nastavenie definuje správne párovanie s príslušným druhom.

Doklady - Druhy dopravy

Nastavenia dokladov - Druhy dopravy.

 • Filtre
  • A - druh je aktívny (je ponúkaný v zozname pre vytvorenie nového dokladu).

  • Typ - typ druhu. Tento typ definuje, ako sa aplikácia bude k danému druhu správať. Typ je evidovaný interne v aplikácii. Jedná sa o základný typ, a je možné pre jeden typ definovať aj viacero spôsobov dopravy.

  • Číslo - Poradové číslo druhu v ponúkaných zoznamoch aplikácie (pri vytváraní nového dokladu, v menu a pod.). Ak majú dva druhy rovnaké poradové číslo, ich poradie bude určené abecedne podľa názvu. 

  • Názov - názov druhu. Tento názov sa zobrazuje vo výberoch, vo filtroch, na rôznych formulároch.

  • Maska - maska generovaného čísla dokladu. Bližšie informácie o maske a príslušných nastaveniach sa dočítate v článku Nastavenia - obdobie a formát masky.

  • Obdobie - v rámci akého obdobia sa generuje podľa masky číslo dokladu. Na začiatku obdobia je poradové číslo dokladu vždy 1 a dokonca obdobia sa postupne zvyšuje.

  • Automatický text na úhradu - text, ktorý tlačený na doklade pri zvolenom druhu. (Pri nastaveniach dopravy sa tento text na doklade netlačí.)

  • Číselná rada s - ak majú dva druhy spoločné číslovanie, potom jeden z nich má nastavené spoločné číslovanie s druhým. Toto nastavenie sa často nevyužíva.

  • Kód - kód na základe ktorého je príslušný stav prenášaný do externej aplikácie. Pokiaľ používate synchronizačný systém, potom toto nastavenie definuje správne párovanie s príslušným druhom.

  • N - definuje rozšírené nastavenia pre príslušný druh.

  • F. - farba daného druhy v zoznamoch.

  • Spinka - príloha daného dokladu, obrázok reprezentujúci daný druh dokladu.

  • Ext - externý druh. Znamená to, že doklad tohto druhu nie je možné v aplikácii vytvoriť. Ak je zaškrtnuté, tak daný druh nie je ponúkaný pri vytváraní dokladov. Externý druh sa vytvára preto, aby v tomto druhu mohol tvoriť doklady napríklad internetový obchod, partner alebo pobočka. Tieto doklady sa následne synchronizáciou dostanú do databázy aplikácie.

  • Suma - nastavenie poplatku, ktorý bude pripočítaný k objednávke pri zvolenom spôsobe dopravy. Toto nastavenie je možné kombinovať len s E-Shopom. Výšku poplatku pre správne počítanie je potrebné nastaviť aj v nastaveniach (N) daného druhu dopravy.

  • Z. pobo. - zdielať daný druh s pobočkou. Pokiaľ používate synchronizačný systém, potom toto nastavenie rozpráva o tom, či sa môže daný druh synchronizovať.

  • Z. part. -  zdielať daný druh s partnerom. Pokiaľ používate synchronizačný systém, potom toto nastavenie rozpráva o tom, či sa môže daný druh synchronizovať.

  • Z. e-shop - zdielať daný druh s internetovým obchodom. Pokiaľ používate synchronizačný systém, potom toto nastavenie rozpráva o tom, či sa môže daný druh synchronizovať.

Write by Author / Vytvorené by