Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Doklady - Stavy uhradenia

V časti nastavení Doklady - Stavy uhradenia je možné finančným dokladom definovať príslušné stavy uhradenosti. Dané nastavenie je vhodné pri väčšej prevádzke, kde doklady prechádzajú rôznymi procesnými úkonmi v rámci interných postupov konkrétnej spoločnosti, prípadne v prípade, že využívate automatický import z banky, kedy na základe určitých pravidiel sú dokladom pridelované rôzne stavy a na základe toho sú následne vykonávané ďaľšie procesné úkony.

Nastavenia dokladov - Stavy uhradenia.

 • Filtre
  • A - definuje, aktivitu príslušného stavu.

  • Typ - typ príslušného stavu v aplikácii. (V aplikácii je definovaných 7 základných stavov, ktoré je možné vytvoriť. Je možné nadefinovať aj viac stavov, ktoré majú rovnaký typ, ale rôzny názov.)

  • Číslo - definuje radenie a prideľovanie príslušného stavu dokladu. (Stav s číslom 1 je automaticky pridelovaný novým skladovým dokladom.)

  • Názov - každému stavu je vhodné prideliť jednoznačný názov, aby bol jasný prípadný ďaľší krok.

  • F. - jednotlivým stavom je možné definovať farbu, aby boli od seba aj na prvý pohľad jednoznačne vizuálne odlíšiteľné.

  • Kód - kód na základe ktorého je príslušný stav prenášaný do externej aplikácie.

Finančným dokladom sú následne prideľované stavy na základe nastavenia. Stav uhradenosti daného finančného dokladu si môžte pozrieť v zozname dokladov v stĺpci "Uhradenosť". Dvojklikom na stav dokladu je možné tento zmeniť. Bližšie popisuje evidenciu stavov a prácu s nimi článok Doklady - stav vybavenosti a uhradenosti.

Write by Author / Vytvorené by