Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Financie - Peňažné pokladne

V časti nastavení Financie - Peňažné pokladne, je možné definovať zoznam finančných pokladní definovaných v aplikácii, do ktorých sa budú zapisovať hotovostné finančné operácie, či už sa jedná o hotovostný predaj, prípadne úhradu faktúry.

Nastavenia - Financie - Peňažné pokladne

Finančné pokladne slúžia na evidenciu hotovostných operácií v aplikácii. V prípade, že máte k aplikácii pripojených viacero fiskálnych tlačiarní, odporúčame nastaviť pre každé zariadenie samostatnú pokladňu, aby bolo možné jednotlivé operácie lahšie identifikovať a rovnako aby sa zachoval prehľad financií medzi aplikáciou a fiskálnym zariadením a bolo tak možné prípadné nezrovnalosti ľahšie dohľadať a riešiť. 

 • Pokladne:

  • A. - Stĺpec A. v zozname určuje, či daná pokladňa je v aplikácii aktívna. Vytvorené finančné pokladne nie je možné v aplikácii vymazať, je však možné ich deaktivovať.

  • Pr. - V prípade, že je v aplikácii definovaných viacero finančných pokladní, je možné definovať, ktorá sa má použiť ako prednastavená. Následne v prípade realizovania úhrad, sa táto použije ako prednastavená.

  • Číslo - Údaj určuje poradie pokladní ako sú ponúkané v rozbaľovacích ponukách.

  • Názov - Samotný názov finančnej pokladne je možné meniť ľubovoľne podľa potreby, pričom je vhodné zvoliť krátky, výstižný názov.

  • Poč.stav - Počiatočný finančný stav pri začatí používania danej pokladne. Aplikácia vychádza z nastavenej hodnoty. Ak je potrebná presná evidencia, je potrebné si správne evidovať všetky finančné operácie danej finančnej pokladne.

  • Mena - Mena, v akej bude pokladňa evidovaná. 

  • Kód - kód Finančnej pokladne je potrebné nastaviť v prípade prepojenia aplikácie iKelp Predajca s aplikáciou iKelp Eshop.

  • Z. pobo. - Nastavenie definuje, či je daná pokladňa zdielaná s pobočkou, synchronizovanou OFFLine pokladňou. 

  • Z. e-shop. - Nastavenie definuje, či je daná pokladňa zdielaná pre e-shop.

  • Z. part. - Nastavenie definuje, či je daná finančná pokladňa zdielaná s partnerskou pobočkou.

  • F. - Farba.

 • Úkony:

  • Pridať - Tlačidlo slúži na pridanie/ založenie novej finančnej pokladne v aplikácii. Pri zakladaní novej pokladne sa aplikácia pýta na vytvorenie druhov pohybov podľa predchádzajúcej pokladne. Pri vytváraní novej finančnej pokladne odporúčame nechať aplikáciu vytvoriť nové druhy podľa nastavení v predchádzajúcej finančnej pokladni.

  • Prednast. - Tlačidlo slúži na pridanie/ založenie novej pokladne s prednstavenými hodnotami. Nepoužívajú sa tak pri vytváraní druhy ktoré sú vytvorené v iných pokladniach.

Write by Author / Vytvorené by