Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - konfiguračné súbory

V tomto článku sa dozviete, ako aplikácia narába s konfiguračnými súbormi, aké konfiguračné súbory existujú a aké je ich odporúčané umiestnenie. Pre niekoho, kto aplikáciu skladového hospodárstva len používa, nie je potrebné tieto znalosti ovládať. Tieto informácie sú primárne určené servisným technikom, ktorí aplikáciu u zákazníka nasadzujú. Je totiž vhodné poznať, ako aplikácia pracuje.

V prvom rade si povieme, aké súbory poznáme a niečo o nich:

 • kelp.dat- obsahuje zoznam používaných databáz a ich umiestnenie.
  • Umiestnený by mal byť v priečinku, v ktorom sú priečinky databáz. Nie priamo v priečinku konkrétnej databázy.
  • Je vhodné, aby aj pri sieťovom riešení bol len jeden tento súbor, a aby mapovanie databáz na klientskych staniciach bolo všade rovnaké.
  • Tento súbor nesmie byť uložený v root-e disku ani v root-e mapovaného priečinku. Vždy musí byť uložený aspoň v jednom podpriečinku.
  • Príklad umiestnenia: Priečinok Data obsahuje priečinok Data2009, Data2009Test, Data2011 a súbor kelp.dat. Ak sa jedná o sieťové riešenie, klientské stanice nemapujú priečinok Data, ale jeho rodiča (či už to je priečinok alebo priamo disk).
 • kelp.cfg - obsahuje informáciu, kde je uložený kelp.dat. Ďalej obsahuje lokálne nastavenia aplikácie pre daný počítač (lokálne nastavenia záloh, nastavenia snímačov a ďalšie).
  • Každý počítač má tento súbor vlastný. Tiež je možné, aby aj jednotlivý užívatelia na počítači mali tento súbor vlastný.
  • Umiestnenie súboru je najčastejšie v priečinku operačného systému, ktorý je určený pre dáta programov, no vo všeobecnosti sa riadi hierarchiou ukladania, ktorú si opíšeme neskôr v tomto článku.
  • Informáciu umiestnení tohto súboru môžete získať v nastaveniach aplikácie na úvodnej obrazovke (alebo ak kliknete v strome na položku Predajca).
  • Predchádzajúce generácie aplikácie mali tento súbor umiestnený v adresári aplikácie, čo už nie je odporúčaný scenár.

 • kelpusr.cfg - obsahuje menej dôležité informácie. Napríklad informáciu o poslednom prihlásenom užívateľovi na danom počítači, alebo informáciu o poslednej zvolenej databáze.
  • Nachádza sa v roamingovom profile užívateľa.

Poznámka: Ecr.cfg, ktorý existoval v predchádzajúcich generáciách aplikáciu, už neexistuje.

Umiestnenie konfigurácie kelp.cfg a dát aplikácie

V prvom rade si vo všeobecnosti vysvetlíme, aké priečinky "pozná" operačný systém. Pre každý si uvedieme aj príklad pre operačný systém Windows XP a Windows 7.

 • LocalAppData– lokálne dáta užívateľa 
  • Pre Win7: C:\Users\Janko\AppData\Local\iKelp\Predajca\
  • Pre WinXP: C:\Documents and Settings\Janko\Local Settings\Application Data\iKelp\Predajca\
 • AppData(roaming account) – sieťové dáta užívateľa (patriace doménovému kontu), ktoré má užívateľa na každom počítači v doméne rovnaké
  • Pre Win7: C:\Users\Janko\AppData\Roaming\iKelp\Predajca\
  • Pre WinXP: C:\Documents and Settings\Janko\Application Data\iKelp\Predajca\
 • CommonAppData– dáta aplikácií na danom počítači
  • Pre Win7: C:\ProgramData\iKelp\Predajca\
  • Pre WinXP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\iKelp\Predajca\
 • WorkingPath– adresár, v ktorom je aplikácia nainštalovaná (presnejšie, z ktorého je spúšťaná)
  • najčastejšie : C:\Program Files\iKelp\Predajca\

Keď sa aplikácia spustí, začne hľadať súbor kelp.cfg v týchto priečinkoch v tomto poradí:

 1. LocalAppData
 2. AppData
 3. CommonAppData
 4. WorkingPath

Ak konfiguračný súbor nenájde, tak vyzve užívateľa, aby aplikáciu nakonfiguroval, pričom konfiguráciu uloží do CommonAppData.

Možnosti, ktoré si je treba uvedomiť

Všetko, čo tu bolo opísané, má svoj účel. V bodoch si naznačíme niektoré skutočnosti:

 • Vďaka tomu, že klientské stanice majú nastavenú cestu ku kelp.dat a nie priamo na priečinky databáz, dokážete na strane servera meniť rôzne priečinky databáz, pridávať databázy, odoberať databázy a nemusíte obchádzať klientské stanice. Z toho dôvodu je veľmi dôležité, aby klientské stanie rovnako mapovali dátové úložisko dát aplikácie.
 • Žiadne konfiguračné súbory nie sú umiestnené v adresári aplikácie. To znamená, že ak je aplikácia nainštalovaná štandardne v priečinku Program Files, nie je potrebné, aby mali zamestnanci špeciálne práva pre zápis do tohto priečinku.
 • Vďaka postupnosti, ktorou sa vyhľadáva konfiguračný súbor, je možné, aby mal každý užívateľ svoje vlastné nastavenia. Môžete tým dosiahnuť, že sa budú užívateľom zobrazovať rôzne databázy.
 • Ak potrebujete na jednom počítači pre rovnakého užívateľa spustiť dve nezávislé aplikácie skladového hospodárstva nad rôznymi databázami, je potrebné vytvárať spustiteľné ikony s parametrami. Viac o možných parametroch nájdete v článku Parametre spustenia aplikácie.

 

Write by Author / Vytvorené by