Pokladňa a Sklad
 

Možné problémy pri konfigurácii On-line zariadení

V tomto návode Vám predstavíme možné problémy, ktoré Vám môžu vzniknúť pri konfigurácii On-line zariadenia v aplikácii iKelp Predajca.

Test komunikácie zlyhal. Acces to the "COM1" is denied.

Chybové hlásenie aplikácie po nakonfigurovaní zariadenia a teste komunikácie.

Hlásenie aplikácie pri teste komunikácie ak je zablokovaný COM port.

Ak Vám aplikácia zobrazí toto hlásenie, pravdepodobne bude port na ktorom je zariadenie pripojené otvorený v inej aplikácii prípadne iným nastavením v aplikácii iKelp. 

 1. Skontrolujte nastavenia v aplikácii iKelp Predajca či na danom porte už nie je nakonfigurované iné zariadenie. V novej databáze je po inštalácii aplikácie na porte č. 1 prednastavený snímač čiarových kódov.
  1. Skontrolujte nastavenie:
   1. Externé zariadenia -> POS On-line -> 1 - Registračná pokladňa.
   2. Záložka Rozšírené -> Použitie snímača. (Ak je toto nastavenie aktívne, ale vy v systéme na danom porte máte fiskálnu tlačireň, deaktivujte toto nastavenie. Ak budete k systému pripájať aj skener čiarových kódov, nastavte správne číslo portu. Viac informácií o konfigurácii snímačov v aplikácii sa dočítate v návode Nastavenia - snímač čiarového kódu)
 2. Skontrolujte, či zariadenie komunikuje pomocou servisnej aplikácie dodanej výrobcom zariadenia.
 3. Zatvorte všetky aplikácie v ktorých je možné nakonfigurovať zariadenie, ktoré má vlastný komunikačný port.
Ak Vám pripojené zariadenie aj napriek kontrole všetkých nastavení nekomunikuje, zmente číslo portu pripojeného zariadenia v systéme Windows v Správcovi zariadení. Po vykonaní tejto zmeny Vám odporúčame reštartovať počítač. 

Nastavenia snímačov a váh v aplikácii iKelp Predajca.
Nastavenia snímačov a váh.

Fiskálny modul EFox nie je pripojený k počítaču.

Zobrazenie chybového hlásenia aplikácie pri teste s fiskálnou tlačiarňou EFox.

Fiskálny modul EFox nie je pripojený k počítaču.

Ak aplikácie iKelp POS Manažér zobrazila toto hlásenie, odporúčame Vám postupovať podľa nasledovných krokov.
 1. Skontrolujte správne pripojenie fiskálnej tlačiarňe k PC, či nie je odpojený komunikačný kábel.
 2. Preverte správne nainštalovanie ovládača k danému zariadeniu. (Toto nastavenie skontrolujte v správcovi zariadení, či v zozname portov je zobrazené zariadenie EFox s príslušným číslom komunikačného portu.)
 3. Či je fiskálna tlačiareň zapnutá a na displeji je zobrazený čas a dátum.
 4. Odtestujte komunikáciu s fiskálnou tlačiarňou servisnou aplikáciou od výrobcu daného zariadenia.

Test komunikácie zlyhal. Zariadenie je vypnuté alebo odpojené...

Zobrazenie chybového hlásenia aplikácie pri teste s fiskálnou tlačiarňou EFox.
Hlásenie aplikácie POS Manažér: Zariadenie je vypnuté alebo odpojené.

Ak aplikácie iKelp POS Manažér zobrazila toto hlásenie, odporúčame Vám postupovať podľa nasledovných krokov.
 1. Skontrolujte správne pripojenie registračnej pokladnice k PC, či nie je odpojený komunikačný kábel.
 2. Preverte správne nainštalovanie ovládača k danému zariadeniu. (Toto nastavenie skontrolujte v správcovi zariadení, či v zozname portov je zobrazené zariadenie Prolific (prevodník pre komunikáciu cez USB pre registračné pokladnice Elcom) s príslušným číslom komunikačného portu.)
 3. Či je registračná pokladnica zapnutá a na displeji je zobrazený čas a dátum.
 4. Vyskúšajte komunikáciu s pokladnicou pomocou aplikácie dodanej výrobcom.

Write by Author / Vytvorené by