Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Povolenie predaja do mínusu

Stáva sa Vám na prevádzke, že nestíhate vytvoriť príjemku na tovar, ale tento už potrebujete predať zákazníkovi? V tomto návode Vám predstavíme nastavenia, ktoré predaj do mínusu umožňujú.

Nastavenia

V aplikácii rozlišujeme globálne nastavenia, resp. nastavenia chovania aplikácie a nastavenia práv užívateľov ktorými definujete ktorý užívateľ má právo ten ktorý úkon v aplikácii vykonať.

V globálnych nastaveniach definujete, či je možné realizovať predaj do mínusu a či má aplikácia na tento predaj upozornovať. 

 1. Vyberte menu Nastavenia -> Nastavenia, zobrazí sa okno s nastaveniami aplikácie.
 2. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Doklady.
  1. Skontrolujte nastavenie: Upozorňovať pri odpise do mínusu.
 3. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Doklady -> Predaj.
  1. Skontrolujte nastavenie: Povoliť predaj do záporného stavu (Platí len pri priemerovanom sklade).
Následne toto nastavenie povoľte užívatelom. (V niektorých prípadoch nie je žiadané, aby predaj do mínusu mohli realizovať všetci užívatelia, preto je možné toto nastavenie aplikovať aj na konkrétnych užívateľov / skupiny.)
 1. V ľavej časti okna, v strome jednotlivých nastavení vyberte Užívatelia -> Príslušný užívateľ (skupina).
 2. V pravej časti vyberte záložku Predaj.
  1. Skontrolujte nastavenie: Predaj do mínusu.

Pre správne aplikovanie zmeny niektorých nastavení odporúčame vypnúť a zapnúť aplikáciu.

Write by Author / Vytvorené by