Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Sklady - Inventúry

V časti nastavení Sklady - Inventúry, je možné nastaviť pre jednotlivé sklady druh pre inventúrny výdaj a inventúrny príjem, aby ich aplikácia mohla vytvoriť automaticky pri inventúre.

Nastavenia skladov - Inventúry.

 • Nastavenie inventúr

  • Sklad - výber skladu pre ktorý budú definované druhy pohybov pre inventúrny výdaj a príjem.
 • Druhy

  • Druh pre inventúrny príjem - výber druhu pohybu, ktorý bude použitý pre inventúrny príjem na vybranom sklade. V aplikácii pri vytvorení skladu s predvytvorenými druhmi pohybov sa nachádza druh pre inventúrny výdaj. Ak tento druh nebol pri vytváraní skladu založený, je potrebné ho založiť ručne. (Spôsob vytvárania druhov dokladov a jednotlivých nastavení popisuje článok Nastavenia - moduly, typy a druhy dokladov.)
  • Druh pre inventúrny výdaj - výber druhu pohybu, ktorý bude použitý pre inventúrny príjem na vybranom sklade.

  • Zadávanie množstva v balení - určuje, či sa pri zadávaní inventúrovaných množstiev má ponúkať možnosť inventúrované množstvo v baleniach (len ak je na skladovej karte nastavený obsah balenia). Toto nastavenie je vhodné nenastaviť, len ak je potrebné explicitne zakázať zadávanie množstva v počte balenia, pretože aplikácia automaticky, ak je na karte určený obsah, tak neponúka možnosť zadať počet v balení.
 • Externé zariadenie

  • Automaticky spracovať importované položky
   • Nenájdené položky v zozname automaticky pridať

Konkrétny postup, ako vytvárať inventúry v aplikácii sa dočítate v článku Inventúry

Write by Author / Vytvorené by