Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Sklady - Výdaj

V časti nastavení Sklady - Výdaj, je možné definovanie správania aplikácie pri vytváraní skladových výdajok ručným spôsobom prípadne importom.

Nastavenia skladov - Skladové výdajky.

 • Export výdajky

  • Exportovať aj skladové karty - táto možnosť sa týka exportu skladovej výdajky. Nastavenie tejto možnosti znamená, že v exportovanom súbore budú obsiahnuté údaje o skladových kartách, ktoré skladová výdajka obsahuje. Táto funkcionalita je vhodná pri prevode tovaru na inú prevádzku, kde na prevádzke je možné túto výdajku naimportovať (neexistujúce skladové karty budú automaticky vytvorené) Nemusíte teda ručne vytvárať skladové karty.
 • Import XML dokladu

  • Hľadať aj v kóde skladovej karty (nie len v dodávateľských) - pri importe do príjemky z XML dokladu sa aplikácia primárne orientuje podľa dodávateľského kódu. Ak na karte nie je určený dodávateľ, tak táto informácia chýba a je teda možné povoliť v aplikácii, aby príslušný kód vyhľadávala tiež vo Vašich kódoch na skladových kartách.
 • Externé zariadenie

  • Automaticky spracovať importované položky
   • Nenájdené položky v zozname automaticky pridať
Write by Author / Vytvorené by