Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Sklady - Výroba, receptúry

V časti nastavení Sklady - Výroba, receptúry, je možné nastaviť do akej úrovne sa bude realizovať výroba.

Nastavenia skladov - Výroba, receptúry.

  • Nastavenie výroby, receptúr

    • Pri príjme receptúry rozbaliť v rámci položiek na najnižšiu úroveň položiek - nastavenie definuje, do akej úrovne je možné realizovať výrobu v rámci položiek. (Dané nastavenie definuje úroveň rozloženia receptúr. Ak sa výsledná receptúra neskladá z tovarov, ale z ďalších receptúr, nastavením úrovne je definované, z ktorej úrovne budú vydané viazané položky. Napr. v prípade výroby stoličky (výsledný produkt (R) , ktorá sa skladá zo štyroch nôh(R) a tieto sú vyrábané z drevených hranolov (T). Prí aktívnom nastavení a realizovaní výroby budú zo skladu odpísané priamo hranoly.)
    • Rozbaliť maximálne do úrovne - definované, do akej úrovne pri výrobe dochádza k výrobe, resp. výdaja viazaných položiek zo skladu.

Ďalšie informácie o výrobe, spôsobe a možnosti evidencie sa dočítate v článku Výroba - predstavenie.

Write by Author / Vytvorené by