Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - Stavy

V časti nastavení Sklady - Stavy a Doklady - Stavy je možné skladovým a finančným dokladom definovať príslušné stavy. Dané nastavenie je vhodné pri väčšej prevádzke, kde doklady prechádzajú rôznymi procesnými úkonmi v rámci interných postupov konkrétnej spoločnosti.

Nastavenia skladov - Stavy.

 • Filtre
  • A - definuje, aktivitu príslušného stavu.

  • Typ - typ príslušného stavu v aplikácii. (V aplikácii je definovaných 5 základných stavov, ktoré je možné vytvoriť. Je možné nadefinovať aj viac stavov, ktoré majú rovnaký typ, ale rôzny názov.)

  • Číslo - definuje radenie a prideľovanie príslušného stavu dokladu. (Stav typovo Prevz./ Zadel. / Rozprac. s najmenším číslom je automaticky pridelovaný novým skladovým dokladom.)

  • Názov - každému stavu je vhodné prideliť jednoznačný názov, aby bol jasný prípadný ďaľší krok.

  • F. - jednotlivým stavom je možné definovať farbu, aby boli od seba aj na prvý pohľad jednoznačne vizuálne odlíšiteľné.

  • Kód - kód na základe ktorého je príslušný stav prenášaný do externej aplikácie.

Skladovým dokladom sú následne prideľované stavy na základe nastavenia. Stav daného skladového dokladu si môžte pozrieť v zozname dokladov v stĺpci "Stav". Dvojklikom na stav dokladu je možné tento zmeniť.

Bližšie popisuje evidenciu stavov a prácu s nimi článok Doklady - stav vybavenosti a uhradenosti.

Write by Author / Vytvorené by