Pokladňa a Sklad
 

Nastavenia - zálohovanie

Hlavným dôvodom vytvárania záloh je vytvorenie kópie všetkých údajov aplikácie, ktoré je možné načítať v prípade straty originálnych údajov (napríklad poškodením počítača). Po nainštalovaní je aplikácia nastavená na vykonávanie záloh po každom vypnutí aplikácie na lokálny počítač. Zálohovanie je vhodné robiť rôznymi spôsobmi, ktoré sú závislé na umiestnení databázy aplikácie:

 • ak máte databázu umiestnenú na jednom počítači, na ktorom zároveň beží aj aplikácia, tak je odporúčané nastaviť zálohovanie na prenosné zariadenie typu USB kľúč. Dôležité je, aby sa databáza zálohovala mimo počítača, na ktorom sa aplikácia používa.
 • ak máte databázu umiestnenú (na spoločnom mieste) napríklad na serveri, tak musí byť zálohovanie vyriešené v rámci celého servera. Zálohovanie v aplikácii je vhodné použiť len ak sa jedná riešenie na jedom počítači.

Nastavenie zálohovania

Ak chcete zmeniť nastavenia zálohovania, kliknite na menu Nastavenia - Nastavenie, otvorí sa okno Nastavenie programu a v ľavom strome kliknite na Nastavenia - Zálohovanie.

 • Vykonávať zálohu pri vypínaní programu - zaškrtnutím zapnete automatické vykonávanie zálohy pri vypínaní aplikácie.
 • Heslo - heslo, ktorým budú zálohy zabezpečená, aby ich nemohol nikto otvoriť a použiť.
 • Počet ponechaných súborov v adresári so zálohami - koľko posledných záloh zostne v adresári so zálohami. Neodporúčame Vám nastaviť príliš vysoké číslo, aby sa nezaplnil celý priestor počítača.
 • Počet dní medzi vykonanými zálohami- ako často sa majú vykonávať zálohy. Ak napríklad nastavíte 2 dni, tak sa záloha vykoná každý druhý deň po vyputí aplikácie.
  • Ak nastavíte počet dní 0, tak sa bude vykonávať záloha po každom vypnutí aplikácie.

 • Blokovať vykonanie údržby databázy- na počítači, na ktorom nastavenie nastavite, nebude možné vykonať údržbu databázy. Je to vhodné najmä pri sieťovom riešení, keď je databáza na serveri.
  • Pri sieťovom riešení odporúčame toto nastavenie zapnúť na všetkých klientoch. Pozor, na serveri je potrebné zabezpečiť, aby sa údržba vykonávala.
  • Viac informácií o možnosti spustenia aplikácie na serveri pre vykonanie údržby nájdete v článku Parametre spustenia aplikácie.
 • Blokovať možnosť vytvorenia zálohy- na počítači, na ktorom nastavenie nastavíte, nebude možné vykonať zálohu. Je to vhodné najmä pri sieťovom riešení, keď je databáza na serveri.
  • Pri sieťovom riešení odporúčame toto nastavenie zapnúť na všetých klientoch.
 • Blokovať možnosť obnovy zálohy- na počítači, na ktorom nastavenie nastavíte, nebude možné vykonať obnovu zálohy. Je to vhodné najmä pri sieťovom riešení, keď je databáza na serveri.
  • Pri sieťovom riešení odporúčame toto nastavenie zapnúť.
 • Nevytvárať systémovú zálohu pri obnove zo zálohy - pri obnove databázy sa pre istotu vytvára systémová záloha dát, ktoré sa obnovou vymažú. Zapnutím tohto nastavenia sa táto systémová záloha nevytvorí. Neodporúčame Vám toto nastavenie zapínať.
 • Blokovať vykonanie ručnej reindexácie - na počítači, na ktorom nastavenie nastavíte, nebude možné vykonať ručnú reindexáciu databázy. Je to vhodné najmä pri sieťovom riešení, keď je databáza na serveri.
 • Adresár so zálohami - adresár, kam sa budú ukladať zálohy.

Vytvorené zálohy majú tvar: "Zaloha" + názov databázy + rok + mesiac + deň + [poradie v danom dni]

Nezabudnite, že "Nastavenia aplikované len pre toto PC" musíte nastaviť na každom počítači zvlášť.

nastavenie-zalohovanie

Zálohu databázy je v prípade potreby možné vytvoriť na požadovanom umiestnení aj ručne. Nie je potrebné meniť nastavenia zálohovania, stačí len vytvoriť zálohu pri vypnutej aplikácii v prihlasovacom okne. Viac o tejto možnosti sa dočítate v článku Zálohovanie - vytvorenie a obnova databázy zo zálohy iKelp Predajca.

Write by Author / Vytvorené by