Pokladňa a Sklad
 

Nastavenie tlače dodacieho listu na bonovacej tlačiarni

V tomto návode Vám predstavíme, ako je možné v aplikácii nadefinovať tlač dodacích listov na bonovacej tlačiarni, ak sa tieto nemajú tlačiť na fiskálnej tlačiarni.

Opis situácie

V aplikácii je po inštalácii nastavené, že dodacie listy sa automaticky tlačia na fiskálnej tlačiarni. V prípade, že používate aj bonovaciu tlačiareň, je možné nastaviť, aby sa tento typ dokladov tlačil tu. Nastavenie je vhodné vtedy, ak máte bonovaciu tlačiareň na bare. Pre to, aby bolo možné ukončiť doklad dodacím listom, je potrebné splniť dve podmienky:

 1. Obsluha musí mať povolené v nastaveniach aplikácie, že môže tento typ dokladov vytvárať, resp. ukončovať predaj na dodací list.
 2. Pri predaji musí obsluha na doklad vybrať z adresára odberateľa tovaru.

Ak sú obe tieto podmienky splnené, je možné ukončiť predaj na dodací list.

Nastavenia

Ak už v aplikácii máte nadefinovanú bonovaciu tlačiareň, stačí v nastaveniach na danom výstupe dodacieho listu nastaviť, na ktorej tlačiarni sa má doklad tlačiť. (Ako v aplikácii nadefinovať bonovaciu tlačiareň sa dočítate v článku Nastavenie bonovacej tlačiarne.)

 1. Otvorte si nastavenia aplikácie, kliknutím na tlačidlo Nastavenia -> Nastavenia v menu aplikácie.
 2. V ľavej časti, v strome nastavení: 
  1. Kliknite na možnosť Externé zariadenia -> Ostatné.
  2. Poznačte si kód zariadenia zo stĺpca "Kód" na ktorom sa budú dodacie listy tlačiť.
 3. Kliknite v strome nastavení na možnosť Výstupy -> POS Predaj -> POS Predaj.
 4. Kliknutím v stĺpci "N" pri názve dokladu Dodací list, otvoríte príslušné nastavenia daného tlačového výstupu.
 5. Následne sa otvorí formulár s nastaveniami daného dokladu.
  1. Základné - v tejto záložke v časti kód zariadenia vyplnte kód príslušného zariadenia, ktorý ste si pred tým poznačili.
  2. Položky - v tejto záložke je zároveň možné nastaviť, ktoré informácie sa ešte majú na danom doklade tlačiť zafajknutím príslušného políčka.

Write by Author / Vytvorené by