Pokladňa a Sklad
 

Prenos skladových kariet medzi databázami

o Uložiť.

Export skladových kariet

 1. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
 2. Označte skladové karty ktoré si prajete exportovať. (Pravým tlačidlom myši označujte karty jednotlivo, pravým tlačidlom označte všetky skladové karty.)
 3. Kliknite na tlačidlo E -> 9 - Export Karty.
 4. Vyberte umiestnenie vytvoreného súboru.

Import skladových kariet do novej databázy

 1. Na to aby bolo možné karty importovať, je potrebné pridať addins aj do databázy, do ktorej budú karty importované. Zopakujte prosím postup z časti "Nastavenia".
 2. Karty (alebo Skladové karty) zobrazíte kliknutím na Sklad -> Karty v hlavnom menu aplikácie alebo kliknutím na tlačidlo s písmenom K na nástrojovej lište.
 3. Kliknite na tlačidlo I -> 9 - Import Karty.
 4. Načítajte súbor zo skladovými kartami s príponou "*.xkelp".
 5. V zobrazenom okne kliknite na tlačidlo Import.
 6. Z ponuky vyberte druhú možnosť v poradí "1 - Zápis záznamov" (Prvá možnosť zo zoznamu umožňuje naimportovanie aktuálnej karty, druhá možnosť umožňuje import označených kariet.)
 7. Kliknite na tlačidlo obnovy okna v zozname skladových kariet v pravom hornom rohu pre zobrazenie naimportovaných kariet, alebo zatvorte a otvorte okno zo zoznamom skladových kariet.
Formulár pre import skladových kariet
Import skladových kariet do aplikácie v rámci aplikácie iKelp Predajca.

Pozor, tento postup Vám umožní prenos skladových kariet bez predajných cien, nakoľko tieto môžu byť v novej databáze iné. V prípade, že potrebujete importovať aj predajné ceny, odporúčame Vám naimportovať predajné ceny podľa návodu Import skladových kariet zo súboru CSV, s použitím parametrov "Vlastnosti/kod", "Nazov", "CenaPredaj1" prípadne "CenaPredaj2" resp. "CenaPredaj3". Po importe skladových kariet Vám odporúčame vykonať import príjemky Prvotné naskladnenie tovaru - import príjemky. Aktuálne stavy skladových kariet z pôvodnej databázy ktoré budú služíť ako podklad pre prvotný príjem do novej databázy vyexportuje z pôvodnej postupom Export skladových kariet do excelu.
Write by Author / Vytvorené by